Gạo lứt được nhiều chị em mách nhau với nhiều công dụng “thần thánh” đặc biệt là công dụng giảm cân hiệu quả. Vậy thực hư về thông tin này ra sao?

Thành phần dinh dưỡng và công dụng của gạo lứt

Một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản, thuộc Trường ĐH Shinshu ở Nagano, đã phát hiện thấy…

HaiDan Weightloss

Blog là nơi tôi chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về việc giảm cân, lấy lại vóc dáng và trở nên khỏe mạnh, xinh đẹp: https://ratestrongest.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store