Bán Khí Acetylen, Khí Acetylen cho máy quang phổ, Khí Acetylen 99.8%

Bán Khí Acetylen, Khí Acetylen cho máy quang phổ, Khí Acetylen 99.8%

Khí Nhật Vương bán Khí Acetylen (Axetylen) Sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, khoa học, phân tích nghiên cứu, y học, số lượng không lớn, nhập khẩu và phân phối giá cạnh tranh nhất, giao hàng nhanh, bán sỉ lẻ từ 1 bình…

Tính chất Khí Acetylen C2H2):
 
Acetylene HC ≡ CH. Chất đầu dãy đồng đẳng của hiđrocacbon axetilenic; là một hiđrocacbon có nối ba đơn giản nhất. Khí không màu; khối lượng riêng 1,171 kg/m3; ts = –83,6 oC.
 Tạo với không khí thành hỗn hợp nổ trong một khoảng rất rộng (từ 2,3% đến 80,7% A theo thể tích). Nhiệt độ cực đại của ngọn lửa oxi — axetilen là 3.150 oC, do đó được dùng để hàn và cắt kim loại. A có tác dụng gây mê. Rất ít tan trong nước; tan trong etanol, clorofom, axeton (lợi dụng tính chất này, người ta hoà tan A trong axeton và vận chuyển trong bình nén). Điều chế bằng cách cho canxi cacbua tác dụng với nước bằng phương pháp ướt, khô, hoặc bằng cách nhiệt phân các hiđrocacbon như metan, etan, propan… (khí thiên nhiên
 Ứng dụng của khí Acetylen (C2H2):
 Trong công nghiệp hoá chất, Acetylen là nguyên liệu để sản xuất vinyl clorua, vinyl axetat hoặc các monome khác, rồi từ đó trùng hợp thành các polime, sợi tổng hợp, cao su tổng hợp, chế tạo muội than.
 Acetylen + oxy để hàn cắt ( hay còn gọi là đá và gió)

Ứng dụng Khí Acetylen:

khí axetylene ( C2H2) được ứng dụng trong các lĩnh vực sau:

· Sử dụng cho máy quang phổ hấp thụ AAS

· Khí axetyleen ( C2H2) cháy trong oxi, nhiệt độ ngọn lửa có thể lên tới 3000 oC. Vì vậy, khí axetylen ( C2H2) được dùng làm nhiên liệu trong đèn xì oxi — axetilen để hàn cắt kim loại.Khí C2H2 sử dụng trong công nghệ hàn tốt hơn

· Trong công nghiệp, khí axetylen ( C2H2) là nguyên liệu để sản xuất poli (vinyl clorua) (dùng để sản xuất nhựa PVC), cao su, axit axetic và nhiều hóa chất khác

Giá khí Acetylen liên hệ: Mr Trường, sdt: 0934152285

Sản phẩm khác: bộ gió đá

��1�,�>

Like what you read? Give Công ty TNHH MTV Đầu Tư Nhật Vương a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.