VINHOMES THĂNG LONG — ỐC ĐẢO XANH YÊN BÌNH

Vinhomes Thăng Long là dự mới chuẩn bị cho ra mắt tại cửa ngõ phía tây Thủ đô của Tập đoàn Vingroup và các đối tác. Là sự kết hợp hoàn hảo, mang tính chiến lược của 7 thương hiệu uy tín nhất thị trường hiện nay gồm ngân hàng Techcombank, tập đoàn Vingroup, công ty Coteccons, Artelia và công ty Unicons. Dự án mang dấu ấn hào hoa của vùng Địa Trung Hải, hứa hẹn sẽ mang tới diện mạo mới cho khu vực.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.