Ảnh status tiếng anh vui ý nghĩa

Tổng hợp những ảnh với câu status tiếng Anh vui thật hay, ý nghĩa nhất về cuộc sống. Đó là những câu nói thật tâm đắc được lưu giữ từ xưa đến nay.

Ảnh status tiếng Anh vui ý nghĩa
Sống là điều hiếm hoi nhất trên thế giới này. Phần lớn mọi người chỉ đang tồn tại.

ẢNH STATUS TIẾNG ANH VUI

Ảnh status tiếng Anh vui ý nghĩa
Bạn chỉ có hai cách để sống. Một là xem như không có điều gì kỳ diệu trong cuộc sống này. Một cách khác là hãy xem mọi thứ bé nhỏ đều kỳ diệu.

tải ảnh stt tiếng Anh vui ý nghĩa

Ảnh status tiếng Anh vui ý nghĩa
Cuộc sống là những thứ cứ tiếp diễn trong khi bạn đang bận bịu lên kế hoạch.

Ảnh status tiếng Anh vui ý nghĩa
Cuộc sống không phải là khám phá bản thân mình. Cuộc sống là tự tạo nên bản thân mình.

Ảnh status tiếng Anh vui ý nghĩa
Đừng đi theo những lối đi có sẵn, hãy đến những nơi mới lạ và lưu lại dấu chân của mình trên con đường ấy.

Ảnh status tiếng Anh vui ý nghĩa
Bí mật của cuộc sống không phải là một vấn đề bạn phải giải quyết mà là nơi trải nghiệm thực tại.

  • Status cô đơn cực kì hay

Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé: luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ.

Chúng ta không nhớ ngày tháng trôi qua, chúng ta ghi nhớ những khoảnh khắc.

ẢNH STATUS TIẾNG ANH VUI Ý NGHĨA

Cuộc sống thực sự rất đơn giản, chỉ có chúng ta cứ làm nó phức tạp lên thôi.

Về cuối đời, chúng ta không tính xem mình sống được bao nhiêu năm, mà tính xem mình thực sự sống được bao nhiêu trong những năm đó.

  • Status vui tiếng anh hài hước ý nghĩa

Đừng sống trong quá khứ, mơ tưởng tương lai mà hãy tập trung cho hiện tại.

Xem thêm: Những status hài bựa nhất facebook

Like what you read? Give Trường Đào a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.