Энэ бол туршилт! Хаха

Зүгээр л юу ч хамаагүй бичмээр санагдаад аа. Энэ ч улиг болсон эхлэл байх л даа.

Үнэндээ эргэн тойрон өрнөөд байгаа шударга бус бүх зүйлээс дэндүү залхсандаа хэдэн өгүүлбэр холбож суугаа минь энэ. Хэрэв чамд ийм, тийм байдал таалагдахгүй бол чи өөрөө ийм, тийм биш бай гэсэн утгатай үг байдаг даа (Санахгүй байгаа болохоор өөрийнхөөрөө “орчуулчихлаа” :P). Энэ үгийг л өөртөө сануулаад нүдэн балай, чихэн дүлий явах нь өөрт илүү амар байх (Гунигтай). Ихэнх нь надад ямар ч хамаагүй ийм заваан зүйлс үнэхээр огиудас хүргэх юм (Хэрвээ Жан Поль Сартрын “Огиудас” романыг мэдэх бол тэр хавьцаа л мэдрэмж). Гэвч ТЭД ингээд амьдраад байдаг нь маш сонин. Бүр “гайхалтай” ч гэмээр.

(Одооноос эхлэн medium-дээ идэвхжих бодолтой байна. Гэхдээ хойшид иймэрхүү төрлийн “эмгэн хумс” оруулахгүй ээ :P)

Like what you read? Give Үнэгхэн Цоом a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.