Image for post
Image for post

Philips Hue meets Metis Montessori

Onlangs hebben scholieren van het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam een project afgerond met Philips Hue-lampen. De leerlingen volgen de ‘Coderclass’, een nieuwe opleiding op het Metis waarbij informatica een belangrijk onderdeel is. Gemotiveerde leerlingen met grote interesse voor ICT krijgen een intensief programma, waarin ze de fijne kneepjes van het vak leren.

Onderdeel van de Coderclass is het doen van projecten. Hierbij lossen de leerlingen een probleem op voor bedrijven. Aangezien wij bij Q42 Coderclass héél tof vinden, doen we daar natuurlijk graag aan mee.

Het project begon met een brainstormsessie bij Q42 op kantoor in Amsterdam. De leerlingen mochten een vette toepassing verzinnen met Philips Hue-lampen. Aan het eind van de brainstormsessie hebben de kinderen ideeën geselecteerd en konden ze er in groepjes mee aan de slag.

Image for post
Image for post
Brainstorm sessie bij Q42 Amsterdam

Afgelopen donderdag was de afsluiting van het project en hebben de kids laten zien wat ze gebouwd hebben. Hier een greep uit de projecten:

  • 💰Slotmachine: je kan via een website je inleg instellen, vervolgens gaan de Hue-lampen random ‘draaien’ en afhankelijk van hoeveel dezelfde kleuren je hebt win je je inleg terug. Hopelijk wordt het een grote hit op het internet. De scholieren hadden de dollartekens al in de ogen! 🤑
  • Simon says: de lampen geven een kleur aan, die kleur moet je bevestigen op een webpagina. Iedere keer komt er een kleur bij, dus het wordt steeds moeilijker. Een soort ‘Ik ga op vakantie en ik neem mee…’ maar dan met gekleurde Hue-lampen.
  • ❤️ of 💔: met een eigen gemaakt algoritme werd bepaald hoe goed twee namen bij elkaar horen. Is er geen match worden de Hue-lampen rood, was de match 100% dan kleurden de lampen groen.
Image for post
Image for post
Demo van de projecten op het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam

Het verliep allemaal niet vlekkeloos, van aansluitproblemen met laptops tot niet-werkende software door last-minute aanpassingen. Net een echte demo dus. 😉

Als school ook meer doen met programmeren? Neem eens een kijkje bij FutureNL, een organisatie waar Q42 mede-initiator van is en die op een onafhankelijke manier bijdraagt aan technologie in het Nederlandse onderwijs.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store