Sự Khác Biệt Trong Quan Hệ Đối Tác Của Startup

Phát triển mạng lưới quan hệ đối tác, về lý thuyết, là PHẢI có đối với bất cứ doanh nghiệp nào. Nhưng trong ngữ cảnh startup, điều này không dễ tí nào. Không dễ vì không có nhiều lý thuyết, các nghiên cứu, báo cáo hướng dẫn có sẵn trên thế giới về vấn đề xây dựng quan hệ đối tác (Key Partners) đặc thù trong ngữ cảnh startup. Cũng không dễ vì bản chất của một startup vốn còn nhiều thứ chưa rõ ràng, mô hình kinh doanh chưa rõ ràng … thì làm sao đi kiếm cho mình đối tác “chiến lược".

Nguồn: Kiwitech

Tuy nhiên, khó nhưng không phải bất khả thi. Hãy lưu ý một vài thực tế được kiểm chứng sau khi xây dựng quan hệ đối tác cho startup của mình:

  • Startup không bao giờ được xem ngang hàng với những doanh nghiệp lớn hơn. Đây là mối quan hệ không cân xứng;
  • Đừng lẫn lộn tìm kiếm đối tác để có tìm kiếm những khách hàng ban đầu, so với để có những khách hàng phổ thông về sau;
  • Tìm kiếm đối tác đem đến cho mình những lợi thế không công bằng;
  • Không thể trở thành đối tác hôm nay, nhưng hoàn toàn có thể trở thành nhà đầu tư trong tương lai. Cách hành xử là cốt yếu! …

Xem clip ngắn sau (có phụ đề tiếng Việt) để hiểu thêm các lưu ý trên; từ đó đem vào áp dụng khi ra ngoài phát triển các quan hệ đối tác cho startup của mình.