Xây Dựng Mối Quan Hệ Đối Tác Giữa Startup Từ Góc Nhìn Chia Sẻ “Nỗi Đau" & “Quyền Lợi"

Tôi gặp rất nhiều bạn sáng lập viên của các dự án khởi nghiệp. Gần như 99.9% đều muốn phát triển mạng lưới đối tác để phát triển startup của mình. Các bạn đều mang trong người tư duy “Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau!”. Đây là tính hiệu tốt, vì môi trường kinh doanh của Việt Nam chúng ta thường gặp vấn đề kinh niên: trong nhà thì yếu khâu làm việc, phối hợp tập thể; ra ngoài thì buôn không có bạn, bán không có phường.

Đa số các startup có chung những kỳ vọng sau khi tìm kiếm, chọn lựa cho mình đối tác:

  • Để chia sẻ quyền lợi kinh tế, lợi thế cạnh tranh
  • Đối tác có cùng quy mô để giúp mình tăng trưởng nhanh hơn …

Tuy nhiên, các startup thường không phân tích & cũng không nói lên được cụ thể:

  1. Thế nào gọi là chia sẻ? Tôi biết tôi muốn gì từ bạn; nhưng còn bạn thật sự cần gì, tôi sẽ cho bạn ra sao?
  2. 2 bên sẽ hỗ trợ giải quyết “rủi ro", “điểm yếu" nào trong mô hình kinh doanh của mình.

Quan hệ đối tác là quan hệ 2 chiều. Hãy cố gắng hiểu đối tác cần gì cũng giống như việc startup của bạn đang cố gắng hiểu khách hàng của mình cần gì & đem đến sản phẩm thoả mãn nhu cầu đó.

Về khía cạnh “rủi ro", “điểm yếu", tôi nghĩ rằng nếu đã là startup, đồng nghĩa mô hình kinh doanh của bạn còn rất nhiều khiếm khuyết, còn nhiều việc phải làm để đến được giai đoạn sản phẩm được thị trường chấp nhận một cách rộng rãi. Vì vậy, hãy nghĩ rộng ra khi phát triển quan hệ đối tác. Bên cạnh, chia sẻ cho nhau quyền lợi kinh tế, hãy tìm cách giúp nhau nhận ra & vá “lổ hổng" trong mô hình kinh doanh.

Quyền lợi kinh tế + giải pháp cho nỗi đau = Vì ta thật sự cần nhau!