Bán dầu gội, sữa tắm chuyên dụng cho khu spa và massage chất lượng tốt, giá thành ổn định.

Tuan Thuy
Tuan Thuy
Aug 15 · 3 min read

Liên hệ Thương — 098 178 5095 để được báo giá tốt nhất.

Khách hàng thường có thói quen tắm xả, gội xả sau những lần xông hôi, massage tinh dầu,…hay trước khi sử dụng dịch vụ massge thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Vậy lượng dầu gội sữa tắm mà cửa hàng bạn phải cung cấp để phục vụ cho khách hàng hàng ngày thực sự rất lớn. Có những ngày đông khách, lượng dầu gội sữa tắm tiêu thụ sẽ lên đến 1 lít, 2 lít. Vậy chi phí bỏ ra để mua những loại dầu gội sữa tắm trên thị trường như lux, sữa dê, biore,…là rất tốn kém.

>>> Xem thêm : dao cạo râu khách sạn

Chúng tôi chuyên cung cấp dầu gội sữa tắm theo tube 30ml dành cho khách sạn. Nhưng nhận biết được vấn đề trên, chúng tôi hiện cung cấp thêm mặt hàng dầu gội sữa tắm chuyên dụng dành riêng cho các khu spa, massage, quán gội đầu cắt tóc,…dùng để tắm xả ( qua ), gội xả ( qua ) dành cho khách với chất lượng đảm bảo đạt tiêu chuẩn 4* mà giá thành tốt hơn rất rất nhiều so với dầu gội sữa tắm trên thị trường.

Sản phẩm dầu gội sữa tắm theo lít trước khi đưa đến tay người tiêu dùng đều được chúng tôi kiểm tra rõ ràng, sử dụng trực tiếp lên da nhạy cảm để đảm bảo tính an toàn dành cho người sử dụng.

Mọi thông tin về sản phẩm cũng như mẫu mã để sử dụng trước khi quyết định mua sản phẩm xin vui lòng liên hệ hotline 098 178 5095 để được hỗ trợ sớm nhất.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade