Tuan Truong
Tuan Truong

Tuan Truong

Freelancer web application, Coffee Roaster… Là người bình thường, sợ nói tiếng Anh.