İSAR HASLETİ
Hasan Ali Yüksel
11

Yapıcı eleştiri dünyanın zor işlerinden yalnızca bir tanesi. İşin ehli olmak lazım çünkü. Şimdilik güzel olmuş diyelim sadece, eline sağlık :)

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.