ရန္ကုန္ၿမိဳ ႕ Bus ကားေပၚမွအေတြး မ် ား-(၁)

ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္သည္ ကားမ်ား မ်ားၿပားလာသည္နွင္႕အမ်ွ မိမိလိုရာေနရာမ်ားသို႕ သြားရာတြင္လည္း ယခင္ကနွင္႕မတူ ေနွာင္႕ေနွးၾကန္႕ၾကာမွဳမ်ားကို ၿဖစ္ေပၚေစပါသည္။

အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွေတာ႕ လမ္းမ်ားၾကပ္ပီး ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႕မွဳမ်ားေၾကာင္႕ၿဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္စီးကားမ်ား တိုးတက္မ်ားၿပားလာေသာ္လည္း အမ်ားသံုးသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ယာဥ္မ်ားကို အမွီၿပဳေနရသူမ်ားမွာမ်ားစြာရွိသည္။ ေၿမာက္မ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားနွင္႕ မိဘမ်ား၊ ရံုးအလုပ္လုပ္သူမ်ား၊ အေၿခခံလူတန္းစားမ်ား၊ ေစ်းသည္မ်ား၊ အၿခားေသာနယ္ပယ္မ်ားမွ အသီးသီးအသြားအလာအတြက္ အသံုးၿပဳေနသူမ်ား စြာရွိၾကပါသည္။ ကြ်န္ုပ္သည္လည္း ေန႕စဥ္သင္တန္းမ်ားသြားရန္အတြက္ ထို ဘတ္စ္ကားမ်ားကိုသာအသံုးၿပဳ ၍သြားလာေနရသည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ ေန႕စဥ္ေန႕တိုင္း သြားလာသည္႕ အခါၾကံဳေတြ႕ရသည္မ်ားနွင္႕ မိမိ၏လမ္းၾကပ္ေနခ်ိန္ ကားေပၚ၌ ထိုင္ေနစဥ္ စဥ္းစားမိသည္႕အရာမ်ားကို မ်ွေ၀ေပးလိုက္ရသည္။ လမ္းမ်ားၾကပ္သည္႕ ၿပဿနာမွစ၍ စဥ္းစားၾကပါစို႕။

ကြ်န္ုပ္ၿမင္သည္မွာ ဘစ္ကားမ်ားသည္မည္သည္႕ အခါမွ် မွတ္တိုင္ရွိသည္႕ေနရာတြင္ စနစ္တက်ရပ္ေလ႕မရွိပါ။ အဆင္ေၿပသလို လူအတင္အခ်ၿပဳလုပ္ရန္လြယ္ကူၿပီး ၿမန္ၿမန္ဆန္ဆန္ၿပန္ေမာင္းထြက္ရန္အတြက္ ခ်ိန္ဆ၍ ရပ္သည္။ ထိုသို႕မရပ္ပါက အၿခားေသာဘတ္စ္ကားမ်ားက ေၾကာသြားနိုင္ပီး ခရီးသည္မ်ား အလုခံရနိုင္သည္ ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႕ အၿပိဳင္အဆိုင္ေမာင္းရာမွ ၿဖစ္သလိုရပ္မိၿခင္းၿဖစ္သည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ေမာင္းရသည္မွာလည္း ထိုကားမ်ားကိုေမာင္းေသာသူတို႕၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ဟုဆိုၾကသည္။ ထိုသို႕ရပ္ၿခင္းသည္ လမ္းပိတ္ၿခင္း၏ အစၿဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ ခရီးသည္မ်ားအေနၿဖင္႕လည္း သတ္မွတ္ထားေသာ မွတ္တိုင္တြင္ ရပ္မေစာင္႕ ေရာက္ေလရာေနရာမွ တား၍စီးေသာေၾကာင္႕ရပ္ရသည္ကိုလည္းေတြ႕ရသည္။ လမ္းၾကပ္ၿခင္းမွာလည္း အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္လမ္းၿပင္ၿခင္းေၾကာင္႕လည္း ၿဖစ္ေလ႕ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ ကားမ်ားကို ကို႕လို႕ကန္႕လန္႕ ပါကင္ထိုးရပ္ထားေသာေၾကာင္႕လည္းၿဖစ္ေလ႕ရွိသည္။ သို႕ေသာ္ထိုသို႕ေသာ ဘတ္စ္ကားမ်ားသည္ အၿခားေသာကားမ်ားထက္ ကိုယ္ထည္ရွည္ပါသည္။ ထိုကားမ်ား ကစည္းကမ္းနွင္႕မေမာင္းပါက အၿခားေသာကားမ်ားထက္ လမ္းပိတ္ၿခင္းကို ပိုမိုၿဖစ္ေပၚေစနိုင္သည္။

ေနာက္တစ္ခုကြ်န္ေတာ္သတိထားမိသည္မွာ ကားေတာ္ေတာ္မ််ားမ်ားသည္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးယာဥ္ဟု စံခ်ိန္မမွီသလို က်န္းမာေရးရွဳေထာင္႕ကၾကည္႕လ်င္လည္း က်န္းမာေရးနွင္႕မညီညြတ္ေပ။

ယခုလိုပူအိုက္ေသာရာသီမ်ိဳးတြင္ ပို၍သာဆိုးသည္။ ကြ်န္ုပ္သည္ ေန႕လည္ေန႕ခင္း ဘတ္စ္ကားမ်ားစီးမိလ်င္ ကြ်န္ေတ္ာတို႕အိမ္တြင္ ၀က္သားတံုးမ်ားကိုကင္ေလ႕ရွိေသာ သံပံုးမ်ားနွင္႕အလားတူသည္ဟု စိတ္ထဲတြင္ေတြးမိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကားမ်ားသည္ ညေနပိုင္းရံုးဆင္းခ်ိန္မ်ားတြင္ ခရီးသည္မ်ား ကိုလူပိုတင္သည္မွာ ဆီသြပ္ဘူးနွင္႕သာတူပါသည္။ ခရီးသည္မ်ားကို ေၿခခ်စရာေနရာမရွိေအာင္တင္ၿပီး သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ေနေသာ ကားမ်ားသည္အလြန္တရာမွ အႏၲရာယ္မ်ားသည္။ က်န္းမာေရးအရၾကည္႕လ်င္ ကူးစက္ေရာဂါကူးမည္ဆိုပါက လြန္စြာလ်င္လ်င္ၿမန္ၿမန္ကူးနိုင္သည္။ ညေနရံုးဆင္းခ်ိန္ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႕ အနံ႔အသက္မ်ားလည္းမေကာင္းသလို စိတ္အေနွာက္အယွက္မ်ိဳးစံုၿဖစ္ရသည္။ လူမ်ားတစ္ေယာက္နွင္ကတစ္ေယာက္ထပ္ၿပီးစီးနွင္းလာေသာေၾကာင္႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖက္မွၾကည္႕လ်င္လည္း အက်င္႕ပ်က္သူမ်ား၏ ထိပါးရိပါး ေစာ္ကားၿခင္းကိုခံရနိုင္သည္။ လူတစ္ဦးၿခင္း၏ စိတ္သေဘာတရားအရ စဥ္းစားေသာ္လည္း ကားေပၚတြင္တစ္ေနကုန္အလုပ္လုပ္ ပင္ပန္းေနေသာလူတစ္ေယာက္သည္ တစ္လမ္းလံုး စိတ္အေနွာက္အယွက္ၿဖင္႕ စီးရေသာေၾကာင္႕ ထိုလူသည္ စိတ္မၾကည္နိုင္ေတာ႕ပါ။ ထိုစိတ္မၾကည္မွဳသည္ ေဒါသၿဖစ္လြယ္ေစပါသည္။ ထိုသို႕ေသာ အိမ္အၿပန္လမ္းတြင္ ၿဖစ္ပြားေသာ စိတ္အေနွာက္အယွက္ေသးေသးေလးေၾကာင္႕ မိသားစု ၿပဿနာမ််ားမွအစ အၿခားေသာဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုၿဖစ္ေစနိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ယခုအခါတြင္ စနစ္က်ပီး ေခတ္မွီသည္႕ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဘတ္စ္ကားလိုင္းသစ္မ်ားတိုးလာၿခင္းသည္ သတင္းေကာင္းတစ္ခုၿဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ အစီးေရနည္းေသးေသာေၾကာင္႕လည္းေကာင္း လိုရာခရီးကိုမေရာက္ၿခင္းသို႕ေသာ္လည္းေကာင္း စီးသည္႕သူမ်ားသည္နည္းပါးေနေသးသည္။

ကြ်န္ုပ္သည္ အဓိကစဥ္းစားမိေသာအရာရိွသည္။ ထိုအရာမွာ ဘတ္စ္ကားေမာင္းသူမ်ားနွင္႕ စပယ္ယာမ်ား

၏ ၀န္ေဆာင္မွဳ ေၿပာဆိုဆက္ဆံမွဳတို႕ၿဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႕ သည္ ေနပူကားၾကပ္ၿပီး ဘတ္စ္ကားမ်ားသည္လည္း သံပံုးမ်ားသာသာ သာလ်င္ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႕ ၈၀% ရွိေသာ လမ္းေပၚတြင္ကားေမာင္းေနသူတို႕မွာ အပူရွိန္ေၾကာင္႕ အၿမဲလိုလိုစိတ္တိုေနတတ္ပါသည္။ လမ္းၾကပ္ေသာအေၾကာင္းအရာပါ ထပ္ေပါင္းလိုက္မည္ဆိုရင္ စိတ္ရွည္ေသာ ကားဒရိုင္ဘာသည္ ၁၀%ေတာင္မၿပည္႕ေပ။ ထို႕ေၾကာင္႕ ထိုသူတို႕၏ စကားေၿပာဆက္ဆံမွဳသည္ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္ေနသည္ မွာထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင္႕ ၿဖစ္နိုင္သည္။ တစ္ခါတရံ နားရွက္ဖြယ္စကားမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင္႕ ကေလးမ်ားပါသည္ကို သတိမထားမိေတာ႕ပဲ ဆက္တိုက္ေၿပာဆိုေနမိသည္။ ထိုသို႕ေသာ စိတ္တိုေနၿခင္းေၾကာင္႕လည္း ခရီးသည္မ်ားအေပၚတြင္ ၀န္ေဆာင္မွဳေကာင္းမ်ားမေပးနိုင္ေတာ႕ေပ။ ခရီးသည္မ်ားသည္ ပိုက္ဆံေပးၿပီး အေအာ္ခံ အေငါက္ခံဘ၀မ်ားသို႕ေၿပာင္းသြားသေလလားဟု ေတြးမိသည္။ ကားေပၚသို႕ စီးနွင္းလိုက္ပါလာၾကသူမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးစံု ရွိသလို အထူးသၿဖင္႕ ကေလးသူငယ္မ်ားလည္းပါ၀င္ပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ကိုၾကည္႕ၿပီးအၿမဲတမ္းလိုလို မသိစိတ္တြင္ေလ႕လာသင္ယူတတ္ေသာ အရြယ္မ်ားၿဖစ္သည္။ ထိုသူတို႕၏ စကားေၿပာမ်ား အမူအက်င္႕မ်ား ကိုေန႕စဥ္ ၾကံဳေတြ႕ရလ်င္ ထိုကေလးငယ္မ်ားသည္ ထိုသူတို႕၏ အမူအက်င္႕မ်ားကို အတုခိုးလာနိုင္သည္။ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ အနာဂါတ္သည္ ထိုသို႕ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အနာဂါတ္နွင္႕ အမ်ားၾကီး သက္ဆိုင္ေနသည္။ ထိုကေလးငယ္မ်ားသည္ ကားဒရိုင္ဘာမ်ား ၏စည္းကမ္းမလိုက္နာပံု ေၿပာဆိုဆက္ဆံမွဳ မ်ားကို အတုခိုးမိမွာကို ကြ်န္ုပ္စိုးလွသည္။ ယခုလို ၿဖစ္ေနရၿခင္းမွာလည္း ထိုကားေမာင္းသူတို႕၏ စား၀တ္ေနေရးအခက္အခဲမ်ား၊ စည္းကမ္းမလိုက္နာမွဳမ်ား၊ ကားမ်ား၏အဆင္႕အတန္းမ်ားနိမ္႕က်ၿခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႕ၿခင္းမ်ား နွင္႕ ၀န္ေဆာင္မွဳ နွင္႕ သက္ဆိုင္သည္႕ အသိပညာ ဗဟုသုတနည္းပါးၿခင္းေၾကာင္႕ ၿဖစ္နိုင္သည္ဟုထင္မိသည္။

ကြ်န္ုပ္သည္ ဤစာကိုေရးသည္႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ မွာမည္သူကိုမွ ်ထိခိုက္လိုေစၿခင္း စိတ္မရွိ။ ကြ်န္ုပ္သည္ ၿမန္မာၿပည္သူမ်ား၏ လူေနမွဳအဆင္႕အတန္းကိုတိုးတက္ေစလိုေသာ စိတ္ေစတနာၿဖင္႕သာေရးၿခင္းၿဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္အားၿဖင္႕ဆိုရေသာ္ ကြ်န္ုပ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေန႕စဥ္လူအမ်ားသြားလာေနရေသာ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးအခန္းကဏၰကို အဆင္႕အတန္းရွိ၍ တိုးတက္ေစခ်င္သည္။ လူအမ်ားသြားလာ အသံုးၿပဳ ေနေသာ သယ္ပို႕ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ား အထူးသၿဖင္႕ ဘတ္စ္ကားမ်ား အဆင္႕တန္းရွိ စည္းကမ္းရွိပါက ယာဥ္လမ္းေၾကာင္း ၿပဿနာမ်ားသာမက အၿခားေသာ ၿပဿနာမ်ားကိုပါ ေလ်ာ႕က်ေစနိုင္သလို လူအမ်ားလည္း စည္းကမ္းလိုက္နာမွဳကိုလည္းတိုးတက္ ေစနိုင္သည္။ ရန္ကုန္သည္ လူေနမွဳအမ်ားဆံုးေသာၿမိဳ႕ၿဖစ္သလို လူေပါင္းစံုရွိေသာ ကုန္သြယ္ေရးၿမိဳ ႕ေတာ္ၾကီးၿဖစ္သည္။ ထိုသို႕ေသာ ၿမိဳ႕ၾကီးကသာယာလွပ သန္႕ရွင္းၿပီးစည္းကမ္းရွိၿပလ်င္အၿခားၿခားေသာၿမိဳ႕မ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ၾကီးကို စံနမူနာယူၿပီး စည္းကမ္းရွိေအာင္ သာယာလွပေအာင္ သန္႕ရွင္းေအာင္ ၾကိဳးစားၿပၾကလိမ္႕မည္ဟုထင္ၿမင္မိသည္။ ကြ်န္ုပ္၏ ဘတ္စ္ကားေပၚမွအေတြးေပါင္းမ်ား မ်ားစြာရွိေနပါေသးသည္။ ေနာက္မ်ားမွ ထပ္မွန္မ်ေ၀ပါဦးမည္။ ကြ်န္ုပ္သည္ ကြ်မ္းက်င္ေသာစာေရးဆရာတစ္ဦး မဟုတ္သည္႕အတြက္လည္း အမွားအယြင္းမ်ားပါခဲ႕သည္ရွိေသာ္ ခြင္႕လြတ္ေပးၾကရန္ေတာင္ဆိုၿပီး ခုေတာ႕ခဏရပ္ဦးမည္။

Like what you read? Give Zin Thaw Tun a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.