13.ÇIKIŞ YOLU / Metin FEYZİOĞLU

Hayat için eğitim… / Hayatı anlamlı kılmak için hayat boyu eğitim…

Temel yöntem; öğrencinin, araştırarak, sorgulayarak kedinin öğrenmesini sağlamak olmalı.

Eğitim; teorik bilgilerle, uygulamayı birleştirmelidir.

Eğitim milli bir meseledir.

Toprak gördüğümüz her yere inşaat ve alışveriş merkezi yaparak yaşamaya devam edemeyiz.

Mutlaka ileri teknoloji üretmek zorudayız.

Yolumuz ‘bir’ olma, ‘BİZ’ olma yoludur.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.