Bana Dinden Bahset / Recep İhsan Eliaçık

Dinin (İslam) direği doğruluk, dürüstlük ve adalet olmak icap eder.

&&&&&&&&&&

Allah’ın kitabı der ki; ^^Sen hatırlat, sen ancak bir hatırlatıcısın. Dayatan bir zorba değilsin^^(Gaşiye;88/21–22)

&&&&&&&&&&

Din, yaşadığımız hayat ve tüm davranışlarımızdır. Her an allah huzurunda olduğunun bilincinde, öylesine titiz, doğruyu gözeterek temiz bir hayat yaşamaktan daha güzel bir din olur mu?

&&&&&&&&&&

İyi bir Müslüman olmak için, her şeyden önce iyi bir insan olmak lazımdır. Bu da iyilik, güzellik, doğruluk yolunda yürümekle, sevgi ve merhametle dopdolu olmakla, sözün namusu ile yaşamakla, hakka hukuka tecavüz etmemekle, kalbi adalet ile çarpmakla , saf bir yürek temizliğine sahip olmakla, güzel ahlak sahibi olmakla, her türden kötülükle aktif mücadeleyle, komşusu açken tok yatmamakla ve insanların eliden ve dilinden emin olduğu bir kişilik sahibi olmakla mümkündür.

&&&&&&&&&&

Allahın yapması/edip eylemesi anlamına gelen yaratmak, varlık oluşturmak, icat etmek birer iş ve oluş yani ibda olduğu gibi, insanın yapması/edip eylemesi anlamına gelen çalışma, üretme, meydana getirme, mücadele etme, direnme, imar etme, zulme karşı savaş, iyilik yapma, güzel davranma, doğru olma vs. de birer iş ve oluş yani ibadet olur.

&&&&&&&&&&

Kur’an istiyorki ^^yetişkin insan^^ kedisi düşünsün, kendi kararını kendisi versin. Kendi ayakları üzerinde dursun, özgür olsun. Kur’an yaşayan ölüler değil; ^^özgür ve diri muhataplar^^ görmek istiyor.

Sanki şöyle demek istiyor: ^^Kendi aklınızı ve vicdanınızı kullansanıza? ‘Atalarımızdan böyle bir şey duymadık’ ne demek? Ya onlar bilmiyorsa? Ya onlar yanılmışsa? Sizi onlar mı kurtaracak? ^^

Cemaleddin Efgani’nin ^^Hiç bir peygamber yoktur ki getirdiği din kendisinden sonra ters yüz edilmemiş olsun^^ sözüne ek olarak ^^Hiç bir peygamber yoktur ki atalara, törelere ve geleneklere karşı gelmekle suçlamamış olsun^^ dersek hiç de yanlış bir şey söylemiş olmayız.

&&&&&&&&&&

Kur’an’da gözünü yumarak inanma yoktur. Tam tersi gözünü, kulağını, kalbini tarihe, hayata ve tabiata açarak gerçeğin peşine düşme vardır.

&&&&&&&&&&

Daha iyi hatmeden, daha iyi ezberleyen, daha iyi üfüren değil; daha iyi anlayan…

Anlamak… Anlayış…

Bir topluluğu birbirine yakınlaştıran şey budur.

&&&&&&&&&&

Kur’an bilgiden ziyade esasında bir bilinç kaynağıdır. Bilgiye ulaşacak olan insanoğluna hitaptır. İnsanı çevresine tepki vermeye çağırır. Onda ^^Allah şuuru^^(takva) uyandırarak hayat yolculuğunda ^^birlikte yürümeye^^ davet eder.

&&&&&&&&&&

Hz. Peygambere ilk gelen ayetler ^^Alak^^ suresinin ilk beş ayeti idi.

^^Oku! yaratan Rabbinin adıyla. İnsanı alakadan/sevgiden yarattı. Oku! Senin Rabbin çok cömerttir. Kalemi öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti .^^

^^Düşün, sorumluluk yüklen ,mesajı taşı, ona çağır, harekete geç, ve zulme meydan oku^^ olmak icabeder.

&&&&&&&&&&

Peygamber sevgi ve merhameti insanlıkta yaymak için gönderilmiştir.

&&&&&&&&&&

Bir millet dibe vurduğunda içinden cesur yazarlar, haykıran şairler yaratıcı sanatçılar ve mualif alimler çıkaramıyorsa, o milletin tarihten çekilme sürecine girdiğine yani canının çıktığına hükmedebilirsiniz. Çünkü yazar düşündürür, şair heyecanlandırır, sanatçı yaratır, alim de ışık tutar, yol gösterir. Siyasetçiler ve askerler de böylesi düşüncelerin, heyecanların, yaratımların peşine düşer. Böylece millet statükolarını aşar, kalıplarını kırar ve özgürlüklere yelken açar. Geçmişe bakın, hep böyle olmuştur.

&&&&&&&&&&

Allah, Kitap, Peygamber diye diye ne oluyor? ^^Geride birkaç kap ve bir kitap^^ mı bırakıyor, yoksa Karun serveti mi? Ona bakacağız.

&&&&&&&&&&

^^Haksızca yeryüzünde zorbalık yapanlara ve insanlara zulmedenlere asla yol verilmemelidir^^(Şura;42/42) diyen bir ^^gerçek hayat kitabından^^ nasıl zorbalık çıkarılabilir?

&&&&&&&&&&

Kur’an Hz. Peygamber için ^^ Sen hatırlat, sen ancak bir hatırlatıcısın. Dayatan bir zorba değilsin^^ (Gaşiye;88/21–22) der.

&&&&&&&&&&

Gelin ön yargısız okuyalım, düşünelim ve araştıralım. Hakikatı ortaya çıkarmanın yolu ve yöntemi budur. Körü körüne taklit, ön yargı ve inkara şartlanmışlık değil…

&&&&&&&&&&

Akıl, vahiy ve vicdan üzerine kurulu bir dini kim yıkabilir?

&&&&&&&&&&

Mezarda ölüye okuduğunuz Yasin suresinde bakın ne deniyor: ^^Biz bu Kur’an’ı dirileri uyarman için indirdik^^(Yasin;72)

&&&&&&&&&&

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.