Bir Devletin Çöküşü

^^Hak etmeyene sunulan alkışlar, onu sadece baş belası haline getirir^^

&&&&&&&&&&

^^Tarih ulusların tarlasıdır. Her ulus, bu tarlaya ne ekerse gelecekte onu biçer.^^(Voltaire)

&&&&&&&&&&

Cezayirliler, 1950'lerde Fransız sömürgecilere karşı verdikleri Bağımsızlık Savaşı’nda Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı örnek almışlardı.

&&&&&&&&&&

^^Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzüdeki iyi insanları kullaır, yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Allah’ı kullanırlar.^^(Giordano Bruno)

&&&&&&&&&&

^^Halkın geneli, neler olup bittiğini bilmez. Hatta neyi bilmediğini de bilmez.^^(Noam Chomsky)

&&&&&&&&&&

Hitler’in akıl hocası Goebbels ^^Bana vicdansız bir medya verin, size bilinçsizbir halk sunayım^^

&&&&&&&&&&

^^Uluslararası ilişkilerde inaçlar ve ideolojiler değil, ulusal çıkarlar esastır.^^ (Charles de Gaulle)

&&&&&&&&&&

Hitler ve Stalin, ^^Avrasya’ya hükmeden, dünyaya hükmeder^^ demişlerdi.

&&&&&&&&&&

Like what you read? Give tuna akça a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.