Celile / Ela Gözlü Pars

Osman Balcıgil

Aslında İstanbul’a ilk otomobil 1895 yılında gelmiş, padişahın tepkisi üzerine geri gönderilmişti. Sonra 1904 yılında Reji İdaresi’nin ısmarladığı otomobillerin gümrükten çıkması da sorun olmuş, duruma el koyan hükümet “İstanbul sokakları otomobil kullanmaya müsait değil” yorumunda bulunmuş, o parti otomobiller de geri gönderilmişti.

&&&&&

Mondoros Mütarekesi imzalanmış, Osmanlı’nın geleceği belli olmaya başlamıştı. Atlaşmaya göre stratejik noktalar işgal edilecek, ordu terhis edilecek, donanma ve cephaneler galip devletlere teslim edilecekti.

&&&&&

İstanbul’da olsun Anadolu’da olsun büyük bir yoksulluk ve moral bozukluğu hakimdi.

&&&&&

Mütarekenin memlekete hayır getireceğini dillendiriyorlardı.

&&&&&

İngilizler adına yoksul muhitlerde kumanyalar dağıtmaya devam ediyor, bu ülkenin propagandasını yapıyordu.

&&&&&

“Ankara hükümeti gökten zembille inmedi. Şu anda bir bozkırda ikamet ediyor da olsa, derme çatma bir çatının altında da bulunsa, oradakiler Osmanlı’nın en değerli devlet adamları. Askeriyle, siviliyle, zor yetişir bir aydın zümre var şimdi o çorak topraklarda. Bakmayın siz saraylarda, şatafatlı üniformalarla dolanıyor olmalarına. Her birinin beyni tarih bilinci, hepsinin yüreği vatan sevgisiyle dolu. Bundan emin olun. Bu nedenle, ben geleceğe umutla bakıyorum.”

&&&&&

Sevgili Marcel, sevinerek söylemeliyim ki artık benim de bir oy hakkım var. Bundan sonra ülkemde seçim yapıldığında, ben de sandık başına gidecek, erkekler gibi oy kullanacağım. En azından bu açıdan, Türkiye, Fransa’yı geride bırakmış durumda.

Kaldı ki, artık bir soyadına da sahibim. Hükümet her ailenin bir soyadının olması gerektiğini ilan etti.

&&&&&

Kuvvetli bir hava vardı,deniz dalgalıydı. Kral, bindiği motor sallandığı için kıyıya tutunarak çıkmış, sonra da bir mendille elini silmek istemişti. Atatürk o anda “Vatanımın toprağı temizdir. O elinizi kirletmez!” demiş ve kralı silmeye çalıştığı elinden tutuvermişti.

&&&&&

Show your support

Clapping shows how much you appreciated tuna akça’s story.