Evanjelizm / Ramazan Kurtoğlu

Tanrı’yı Kıyamete Zorlamak

^^Efendiler ! Avrupa’nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve medenileşmesine karşılık Türkiye tam tersine gerilemiş ve düşüş vadisine yuvarlanadurmuştur. Artık vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupa’dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa’nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi bir takım zihniyetler belirdi.

Halbuki hangi istiklal vardır ki, yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarihböyle bir olayı kaydetmemiştir.^^ Gazi Mustafa Kemal Atatürk (6 Mart 1922 TBMM)

&&&&&&&&&&

Fırat havzasında başlayacak afetin Türk milletini çökerteceğini, bölgedeki Türk egemenliğinin sonunu ise armagedon savaşının başlatacağını öngörüyorlar!

&&&&&&&&&&

Bana öyle geliyor ki, bir ya da iki nesil sonra insanların esareti sevmelerini sağlayan ilaçlara dayalı bir sistem geliştirilmiş olacak. Böylece bütün toplum acı vermeyen bir toplama kampına dönüştürülecek ve insanlar hürriyetlerinin ellerinden alınmasından mutlu olacaklar; çünkü probaganda ya da ilaç kullanarak beyin yıkama sonucu insanlar isyan etmeye dair bütün arzularından arındırılmış hale gelecekler.

Aldous Huxley, 1959

&&&&&&&&&&

Propagandanın ustaca ve sürekli uygulanması sonucunda insaların cenneti cehennem veya tam tersi bir şekilde sefil bir hayatı da cennet olarak görmeleri sağlanabilir. Adolf Hitler, 1935

&&&&&&&&&&

İnsanlara da çip taktılar. RFID çipleri radyo siyalleri ile takibe imkan veriyor.

&&&&&&&&&&

Babillilere göre Babil kelimesi, tanrı kapısı demektir. Kutsal kitab’a göre ise Babil, karışıklık ve karmaşa manası taşır. Babil günümüzün Irak’ıdır.

&&&&&&&&&&

Cesur bir insanın atacağı en basit adım, bir yalanın parçası olmamaktır. Gerçeğin bir kelimesi bile bütün dünyaya bedeldir.

Alexander Soljenitsin, 6 Mart 1992

&&&&&&&&&&

1960 ‘lı yıllardan beri uyguladıkları tekniğin adı ^^Delfli Tekniği^^. Bu teknik, hedef kitlelerin önceden tespit edilmiş bir gayeye yönlendirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu tekniğin hedefine ulaşabilmesi için, hedef kitle veya kitlelerin gerçekte neler olup bittiğini bilen, aklı başında insanlardan uzak tutulması gerekiyor.

&&&&&&&&&&

…Artık hiçbir dayatma bireye adaletsiz ya da keyfi gelmeyecek ve dolayısıyla insanlar hiç bir şeye isyan etmeyi hayal edemeyecekler. Bu tür hayaller kurmak delilik olarak kabul edilecek. Zamanla hayal edebilme yetisinin kendisi de ortadan kalkacak. Yaşadığımız hayat, artık değişik hayat tarzları arasında en iyi olan değildir; var olan tek hayat tarzıdır.

Peter Schrag, Zihin Kontrolü, Pantheon, 1978

&&&&&&&&&&

Kendi öz vatanında tez ileri sürme yeteneğini yavaş-yavaş Türk Milleti yitiriyor.

&&&&&&&&&&

Düşünmek, toprağı çapalamak ve onu tohuma hazırlamak gibidir.

&&&&&&&&&&

^^İdealler yıldızlara benzerler; onlara hiçbir zaman ulaşamayız, fakat denizciler gibi yolumuzu onlara göre tayin ederiz.^^

Carl Schurz

&&&&&&&&&&

^^Silgi kullanmadan resim çizme san’atına hayat denilmektedir^^

John Cristian