Hollywood İşi / Ramazan Kurtoğlu

^^OKU^^yunuz ve ^^AKLI^^kullanınız

&&&&&&&&&&

Artık biliniyor ki insanlar sadece %6 mantıklı karar vermekte %94 bilinçaltı etkilerle sözde mantıklı hareket etmektedir.

&&&&&&&&&&

Bir yalanın inandırıcılığı büyüklüğüyle doğru orantılıdır; Çünkü milleti oluşturan büyük kitleler, şuurlu ve kasıtlı olarak hazırlanan bir yalandansa, kalplerin derinliğine işleyen bir yalanla çok daha rahat kandırılırlar. Adolf Hitler, 1923

&&&&&&&&&&

Dünya ticaretinin %70'i şimdiden 500 büyük ulus ötesi şirketin elindedir.

&&&&&&&&&&

Hollywood neden birbirinin kopyası filmleri, farklı oyuncularla ve çok az değişiklikle önümüze getirmektedir? Hollywood neden belli konulardaki filmlerin üzerine gidip de onları adeta başlı başına bir ^^film türü^^ haline getirmektedir?

&&&&&&&&&&

Radyo 40 yıl sürede 50 milyon eve girebilmişken, televizyon bu ölçeğe 13 yılda ulaşmıştır. İnternet ise sadece dört yılda bu sayıya ulaşmıştır.

&&&&&&&&&&

Dünya nüfusunun en zengin % 10'luk kısmının en fakir % 57'lik kısmı kadar gelir elde ettiği tahmin edilmektedir.

&&&&&&&&&&

Sinema ve televizyon hiç şüphesiz insanlık tarihinde kültürel, ahlaki, ekonomik ve siyasi algıları en hızlı değiştiren psikolojik etki araçlarıdır.

&&&&&&&&&&

İktidar, milletlerarası piyasaları, finans, medya ve mahalli üretimi kontrol edebilmek, barajlar, hidroelektirik santraller, oto yollar, tarımsal projeler ve benzeri işleri yoluna koymak için milyonlarca insanı harekete geçirmektir. Seçkinler için iktidar; kitleleri edilgenleştirmek, umutsuzluk duygusu içinde pasif ya da yanlış bilgilendirilmiş halde tutmaktır.

&&&&&&&&&&

Çocukluk çağı sonrasıdaki 50 yıllık bir ömür süresince 1250 gün yani 3,5 yılı beyaz perde ya da televizyonun karşısında kendinizi Hollywood’a teslim ediyorsunuz.

&&&&&&&&&&

İnsanlara büyük/ideal düşüncelerden vazgeçmeleri sürekli telkin ediliyor.

&&&&&&&&&&

BİLİNÇ %94 BİLİNÇALTININ etkisinde olduğuna göre… Hoş geldin subliminal /bilinçaltı operasyonlar.