Küresel Düzenin Şifreleri / R.KURTOĞLU

Bu kez mesele petrol değil, petrolün işi bitti. Mesele su! 21.yüzyılın stratejik ürünü su.

&&&&&

Siyasetin, ekonominin ve toplumsal olayların laboratuvarı tarihtir.

&&&&&

Dünyamız belki de hiç bukadar karmaşık, şaşırtıcı ve korkutucu olmamıştı. Medeniyet bir yandan Mars gezegenine insan yollamaya cesaret edecek kadar gelişmişken…..

&&&&&

Yeni dünya düzeni kurulurken so olarak fethedilecek ülkenin Edon olduğunu görüyoruz. Edon ise Anadolu’nun eski çağlardaki adıdır.

&&&&&

Stanford Üniversitesi’nin 2012 yılında yaptığı bir araştırma var, insanlar ne kadar mantıklı karar veriyor diye. Araştırma sonuçlarına göre, insanlar sadece yüzde 6 mantıklı karar veriyor. Zate insanlar çoğunlukla matıklı karar verseydi reklamlar bu kadar etkili olabilirmiydi, olamazdı.

&&&&&&&&&

Artık hakkın, hukukun olmadığı, ahlakın çökmeye başladığı bir dünya var.

&&&&&&&&&

Din, siyaset, para ilişkisi ile dünya zıvanadan çıkarılmış vaziyette.

&&&&&&&&&&

^^Yalanı öyle büyük söyleyiniz ki, gerçek, bu yalan karşısında titresin.^^

Hitler

&&&&&&&&&

Şii Müslümanlık ile Sünni Müslümanlığı kavga ettirmek istiyorlar. Ama burada kabahat elbette Batı’da değil. Kabahat Müslümanların ^^oku^^ ayetini anlayamayıp, 700 ayetteki aklı kullanamaması. Çünkü yüce Allah ayetinde açıkça söylüyor, o aklı kullanmayan medeniyetleri biz helak ederiz diye. Zuruh suresi 3. ayeti; ^^Biz size apaçık bir Kuran meydana getirdik. Anlayıp aklınızı kullanıp, değerlendirmeniz için^^ der.

&&&&&&&&&&

Dünya açıkça; isanların kandırıldığı , kutsalın istismar edildiği , dine başvuru politikalarının uygulandığı ama dine başvuru politikalarına baktığımızda da bir tarafta radikalleşmenin, diğer tarafta içi boşaltılan muhafazakarlığın hortlatıldığı bir yer haline geldi.

&&&&&&&&&&

İslam düşüncesinin yani samimi dindarın da parçalanması gerekiyordu. Mezhep, tarikat, cemaat yoluyla parçalandılar.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.