Mesnevi-i Şerif / Mevlana Celaleddin-i Rumi / Süre Yayınevi

Hırs insanı kör, ahmak eder, bilgisiz bir hale sokar.

&&&&&

Tanrıya kul olan, Tanrı gölgesidir.

&&&&&

Arş kötü kişinin öğülmesinden titrer

Nazar mumunu söndürmekte can mumu artar, kuvvet bulur.

&&&&&

Tanrıya şükretmek herkesin boyun borcudur.

&&&&&

Manasız söz, su üstüne yazılan yazıdır.

&&&&&

Dilden çıkan ateşe benzer.

&&&&&

Bir söz alemi yıkar.

&&&&&

Şeker gibi söz söylemek istersen sabret. Sabreden göklerin üstüne yükselir.

&&&&&

Söz söylemek için önce dinlemek gerekir.

&&&&&

Tanrı yarattığını eşsiz ve öreksiz yaratır.

&&&&&

Hünerler ve huylar, kıyamet günü çeyiz gibi sahibine döner.

&&&&&

Ey dil, sen hem bitmez tükenmez bir hazinesin hem dermanı olmayan bir dertsin.

&&&&&

Nefis çok öğülmesi yüzünden firavunlaştı. Alçak gönüllü ol.

&&&&&

Şeytan adamın yanına bir kötülük için gelir. Şeytan sen insan oldukça izini izler, ardından koşar. Sen şeytan huyunu aldığında senden şeytan’da kaçar.

&&&&&

Her gönül tanrı emrini anlayamaz.

&&&&&

Eğer karga kendi çirkinliğini anlasaydı, derdiden kar gibi erirdi.

&&&&&

Bütün dünyayı, ağzına kadar ilimle, güzellikle dolu bir testi bil.

&&&&&

Sineğin verdiği baş ağrısı yüzünden gününü zai etme.

&&&&&

Söz söyleme kudreti öğretmek için ağıza gelir.

&&&&&

Söz, göz, kulak hep ruhun ışığıdır.

&&&&&

Akıl başkabir akılla birleşti mi nur artar yol meydana çıkar.

&&&&&

Bilgiyle uyumak uyanıklıktır.

&&&&&

Kimde iyi huy varsa kurtulmuştur.

&&&&&

Her kötü huyunu diken bil.

&&&&&

Nefis geride, aklın ilerde gerek

&&&&&

Ömrün, sana yüzlerce yıl mühlet verse nefis, her gün yeni bir bahane bulur, sana mani olur. Soğuk vaatleri sıcak bir surette söyler. O öyle bir sihirbazdırki isanı kıskıvrak bağlar.

&&&&&

Dostu tanrı olan zorlukları kolay görür, dostu olmayan kolaylıkları zor görür.

&&&&&

Kur’an’ı oku, anla

&&&&&

Sabır, sıkıntının, darlığın anahtarıdır.

&&&&&

Rızık, kazaçla, zahmetle ve meşaketle elde edilir.

&&&&&

Bir zerre miktarı hayırda bulunan, hayrının mükafatını bulur, görür.

&&&&&&

Ne ekersen bir gün gelir onu biçersin.

&&&&&

Maddi lezzetlerden kesilmedikçe, manevi lezzeti bulamaz.

&&&&&

Aklı varsa başka bir akılla dost ol, görüş, danış! İki akılla bir çok belalar’dan kurtulur, ayağını göklerin ta yücesine korsun

&&&&&

Akıl tanrı gölgesidir.

&&&&&

Tanrı kudretini bilip tanıyan cennetle cehennem nerede ki diye sormaz.

&&&&&

Dua et de belki bu gönlün kilidi açılır.

&&&&&

Manevi varlık da ancak birlik vardır.

&&&&&

Şeytan, seni şiddetli yoksullukla tehdit eder, ürkütür.

&&&&&

Hırs ejderhadır.

&&&&&

Şeytan dünya’ya aşıktır, kördür, sağırdır.

&&&&&

Allah ^^Hanginiz daha iyi iş yapacak diye imtihan eder^^

&&&&&

Sabır demir kalkandır.

&&&&&

Nuh, tam dokuz yüz yıl kavmini davet edip durdu. Her an da kavminin inkarı arttı fakat söylemeden vazgeçtimi? Hiç sükut mağrasına çekilmeye kalkıştı mı?

&&&&&

Herkes, yaradılışına göre bir hizette bulunur.

&&&&&

Ömrün yarısı, sevgili isteğiyle geçti, yarısı düşmanların derdiyle.

&&&&&

İnsanların hayırlısı halka faydalı olandır.

&&&&&

Akla düşman olan yoldaş, yoldaş değildir.

&&&&&

Allah adaletin gölgesidir.

&&&&&

Öğretmen Allah vekilidir.

&&&&&

Yüce ulu Allah’ın eli, iki alemden de önce aklı yaratmadı mı?

&&&&&

Akıl faydalanacağı şeyi arar.

&&&&&

Hile insandadır.

&&&&&

Körün, kuyuya düşmesine şaşılmaz, fakat yolu gören de düşer, buna şaşılır işte.

&&&&&

Sevdiğin şeyler seni kör ve sağır eder.

&&&&&

Bilgi sahipleri, Tanrı bilgisinin ayasıdır.

&&&&&

Tanrı kıyamette kula ^^Ne getirdin, sana verdiğim nimetlere karşılık ne yaptın?^^der.

&&&&&

Hiç bir şeyden haberi olmayan bir ahmağın gözüyle bakma.

&&&&&

Kulağın varsa kendi kulağınla dinle duy. Neden sersemlerin kulağına kapılıyorsun?

&&&&&

Tanrı’nın işi her an eşsiz, örneksiz şeyler yaratmaktır.

&&&&&

Kendine yapılmasını istediğin şeyi aleme yap, ister eziyet olsun, ister zarar.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.