Para Oyunu / Psiko-Siber Savaş

Ramazan Kurtoğlu

Alan Kaye^^Geleceği kestirmenin en iyi yolu onu icat etmektir^^ der.

&&&&&&&&&&

Arthur C.Clarke, ^^Yeterince ilerlemiş bir teknoloji büyüden farksızdır^^ der.

&&&&&&&&&&

Her devirde olduğu gibi günümüzde de bilginin biçimlendirilmesi, elde edilmesi yayılması kullanılması baskın olan gücün fikir ve görüş açılarına göre gelişir.

&&&&&&&&&&

Altın, fiyatlarda ve varlık değerlerinde en büyük istikrarını oluşturur vebu sebeple yatırımcıların önünü görmesini sağlayan en iyi araçtır.

&&&&&&&&&&

Midraş’ın özlü bir şekilde söylediği gibi, ^^düyayı yeniden inşa etmenin^^ temeli para idi. Paranın yanında yeni şeylere ihtiyaç vardı. Hollywood merkezli film-sinema endüstrisi en az para kadar bir ^^acaip^^ enstrümandı.

&&&&&&&&&&

Parayı tahrip ederseniz bütü piyasaları çökertirsiniz.

&&&&&&&&&&

İnsanlar takriben iki yüz yıl boyunca duygularından koparılarak dünyaya kategorik bir bakışla, kapitalist-sosyalist ya da iyiler-kötüler şeklinde baktırıldı. Şimdi de ^^sizden öncekilerde tarihti, siz de tarihsiniz, sizden sonrakilerde tarih… öyleyse anı yaşa ^^fikri bütün zihinlere yerleştirilmeye çalışılıyor. Anı yaşamak ise paraya dayalı. Paranın giderek soyut hale getirilmesi/ dönüştürülmesi onu yeryüzünün tanrısı haline getirdi.

&&&&&&&&&&

Subliminal-bilinçaltı filmlerden bazıları, Mad Max 1979, Blade Runner 1982, Cafe Flesh 1982, Videodrome 1983, Rokugatsu No Bebi 2002

&&&&&&&&&&

Santayana’ nı sözü : ^^Geçmişi hatırlamayanlar onu tekrarlamaya mahkumdurlar^^

&&&&&&&&&&

Sanal işlemler sanal duygularımızı giderek geliştirirken neticeleri gerçek hayatta tahmin edilenlerin ötesinde yıkıcı olabiliyor.

&&&&&&&&&&

İnsanlığın %40'ı günde iki dolar ya da altında bir gelirle yaşamakta.

&&&&&&&&&&

Enderun merkezli Osmanlı siyaset-ekonomi-dini elitleri Osmanlı Türkiyesi’nde bilimi ve gelişmeyi geri plana atmışlardı. Kuran’ın vahiy hükümleri aklı kullanmayı 700 ayette emrediyordu ama vahiy akıl, akıl da bilim içindi ve ilk ayet oku diye başlamasına rağmen Osmanlı-Türk mülküne matbaa gerçekte 329 yıl sonra gelebilmişti. Tüfek ise icat edildiği yıl Osmanlı sarayın-daydı. Neticede elinde sermayesi birikmiş olan yerli-kurucu unsur Türk yatırımcısı Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu Cumhuriyet türkiyesi’ne kadar hiç olmadı. Onun 1938'de ahrete intikal etmesiyle Osmanlı mirası rantiyecilik faiz lobisi yeniden ülkeyi ahtopotun kolları ile sarıp sarmaladı.

&&&&&&&&&&

Bay Rothschild^^Bir ülkenin parasının kontrolünü verin, kanunları kimin yaptığına bakmam^^ sözü ile meşhurdur.

&&&&&&&&&&

2012 yılında, Türk Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde 27 milyon kutu antideprasan ilaçlardan satıldı. Bu tarihte Türkiye’nin nüfusu 78 milyondu.

&&&&&&&&&&

Eski Malezya başbakanlarından Mahatir Mohamad İslam aleminin durumunu şu sözlerle ifade ediyor: ^^Müslüman alimlerin, bilgi edinmeyi, Kur’an’da buyrulmuş gibi, sadece dini bilgi olarak yorumlamaları, dini bilgiden gayrısını İslam dışı görmeleriyle, büyük islam medeniyeti inişe geçti. Sonuç olarak, Müslümanlar bilim, tıp, ve diğer sözde dünyevi öğretileri çalışmayı bıraktılar. Bunun yerine, İslam’ın öğretileri ve yorumları üzerine, İslam fıkhı ve İslami uygulamalar üzerine tartışmaya çok zaman harcadılar; bu Müslümanların bölünmesine ve çok sayıda mezhebin, tarikatın ve ekolün kurulmasına yol açtı.^^

&&&&&&&&&&

Liderlik: Geleceğin en değerli meziyet ve ürünü

&&&&&&&&&&

Bütün dünyada seçkinlere göre değil, halka-çoğunluğa göre işleyen bir demokrasi, yeni şartları çok iyi bilen bir siyaset ve denetim kurumlarına ihtiyaç var. İlk şart ise ahlakın erdem ve temel kabul edilmesi

&&&&&&&&&&

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.