Chúng ta không thuộc về nhau — Ảnh chế fb về sếp Tùng

Bộ ảnh chế fb chúng ta không thuộc về nhau — Sơn Tùng M-TP

Sếp Tùng mới ra mắt MV Chúng ta không thuộc về nhau được vài nhưng đã tạo một cơn bão trên mạng với 8 triệu lượt xem chỉ trong 3 ngày và kèm theo đó là hàng loạt ảnh chế fb của sếp cũng rất hài hước.

Dưới đây là bộ ảnh chế fb của Sơn Tùng M-TP

Ai đạo nhạc của ai?

Đã có câu trả lời

Giống ở chỗ nào

Này thì không thuộc về nhau

Đã có thành phần chim lợn với Charlie Puth

Chúng ta không luộc được rau

Sếp =)))

Chúng ta không thuộc về nhau tối 2/8

Lần nào sếp ra MV đều được 1 số lượng lớn lượt xem. Nhưng lần nào cũng bị nghi vấn đạo nhạc và trở thành tâm điểm làm ảnh chế facebook của cư dân mạng. Khi có nhiều sự trùng hợp về giai điệu cũng như hình ảnh và cả thời gian ra mắt giữa 2 bài hát ‘Chúng ta không thuộc về nhau’ và ‘We don’t talk anymore’ thì các sky cũng khó lòng đặt hết niềm tin của mình vào sếp được.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.