Hiç bilmeyenler için 9 Ekim 2016 Github’ın kapatılması olayı
Midori Kocak
969

Selam Midori,

En baştaki felaket senaryoları kısmı, yazılım sektörüne yabancı kişilerin aklını epey karıştırabilecek türden. Türkiye’de devlet ve bir çok büyük kuruluş yazılımlarını içerdeki SKS’lerde (Sürüm Kontrol Sistemi; VCS) tutuyorlar. Dolayısıyla işinin tamamını ya da bir kısmını github’dan yürüten kişi veya şirketler dışında ciddi bir etkilenme olmaması gerekiyor.

Öte yandan tüm yazılımların öyle ya da böyle github’da tutulan bağımlılıkları olduğu bir gerçek. Ancak bunların pek azının kritik önemde olduğunu düşünüyorum. Aşırı kritik olanlarınsa işletim sistemi güncellemeleriyle gelmesinden ve github’ın yurtdışına açık olması nedeniyle ciddi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.

Yani github Türkiye’de kapandı diye ATM sistemleri çökmez, birileri bankaları hack’leyemez ya da başka türlü problemler olamaz. Örneğin, Heartbleed benzeri OpenSSL açıkları işletim sistemi güncellemeleriyle düzeliyor. Bu güncellemeler ise büyük çoğunlukla yurtdışında hazırlanıp bambaşka (ve yasaklanmamış) sistemlerle geliyor. Dolayısıyla github’ın kapanmasının kritik şeylere sebep olacağı gerçeği yansıtmıyor.

Yazılımların içine gömülü ve kritik olan bağımlılıkların güncellenmesi zaten yazılım takımının sorumluluğunda. Böyle bir durum olduğunda VPN vb. yöntemlerle mutlaka çözüm bulunacaktır.

Son olarak; tüm bu yazdıklarım github’ın engellenmesini meşrulaştırmak için değil, konuya yabancı olan kişilerin olası endişelerini gidermek için. Bir yazılımcı olarak herhangi bir sansüre tamamen karşı olduğumu belirteyim.

Güncelleme: Bu arada belli bir yerden sonra fikirlerinin tamamına katılıyorum. Bu arada HTTPS konusunda söylenen doğru. IP adresi dışında hiç bir şey göremezler araya girmedikleri sürece.

Like what you read? Give Alper Kanat a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.