tượng Phật nhỏ để bàn, XE Ô TÔ

Sản phẩm tượng Phật nhỏ để bàn hoặc trang trí xe ô tô

Cao 12cm

Màu sắc : giả đồng (hoặc sơn theo yêu cầu

Giá : LIÊN HỆ GIÁ TƯỢNG PHẬT NHỎ ĐỂ BÀN, XE Ô TÔ

tượng Phật nhỏ để bàn, XE Ô TÔ
tượng Phật nhỏ để bàn, XE Ô TÔ