Nuh ve Lut üzerine sorular

Merhaba, günümüzde dinleri(gerçi herkes kendi dinini savunuyor ya) savunan kimselerin en yaygın argümanlarından birisi, dinlerin bize doğruyu, iyiyi ve ahlaki davranışı öğrettiğidir. Ne yazık ki genellikle bu safsataya sorgusuz sualsiz inanılır. Özellikle ülkemizde “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersi sayesinde insanlarda ahlak ve din birbirine mümkün olduğu kadar çapalanır.

Peki bu gerçekten doğru mu? Günümüzün ahlak anlayışımızı dinden mi alıyoruz? Aşağıda hem Kuran da hem de Eski Ahit denilen ve Tevrat ve Zebur’u da kapsayan kitaptan alınmış hikayeler çercevesinde bir kaç soru sormak istiyorum. Ama ilk önce lütfen aşağıdaki iki soruyu okuyun ve cevap vermeye çalışın.

 1. Kuran ve Eski Ahit’te pek çok peygambere ait hikayeler anlatılır. Bu hikayelere genel olarak inanıyor musunuz?
 2. Eğer inanıyorsanız, bu hikayelerde nasıl bir ahlak sistemi var sizce? Bu ahlak sistemi ile günümüz dünyasında yaşayabilir miyiz? Mesela komşunuza bu hikayelerdeki kısaslara göre davranır mısınız? Uluslararası ilişkiler böyle yürür mü?

Gelelim sorularımıza:

 1. Bu hikayelerde genellikle affetmeyen, bağışlamayan ve cezayı yeryüzünde kesen bir tanrı görürürüz. Lakin bu ceza kesilen kavimler büyük ölçüde orta doğudan. Peki neden? Hud suresine baktığınızda Avrupa’da yada dünyanın başka bir yerinde yok edilmiş bir kavim görüyor musunuz? Oralarda insan mı yaşamıyordu? (Ki yaşadığını bilimsel çalışmalar neticesinde biliyoruz) Yaşayan insanların arasında hiç mi kafir kavim yoktu? Muhtemelen hepsi söz konusu kitapların nazarında kafir olacaklardı. Zaten durumu kurtarabilmek için ayetin sonuna(Hud, 118–119) başka yerlerde başka kavimlerin de olabileceğini ve onların bilerek yok edilmediği aktarılıyor.
 2. E o zaman bu kavimlerin suçu neydi de yok edildiler?
 3. Nuh tufanında, Nuh’un gemisinin Cudi dağına oturduğu söyleniyor. Cudi dağının yüksekliğine bakacak olursak(2114 metre, kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Cudi_Da%C4%9F%C4%B1) dünyanın bir çok bölgesinin sular altında kalması gerekiyor bu durumda. Hadi Nuh’un kavmi suçlu bulundu ve yok edildi. Dünyanın diğer yanlarındaki insanların ve hayvanların suçu neydi ki hepsi tek tek öldürüldü? Suçlu olan kavim yok edilemez mi sadece?
 4. Diğer yandan 2089 metrenin üzerindeki kafirler ne oldu? Onlar yok edilmedi mi?
 5. Ayrıca bu kavimlerin en büyük suçları, kendilerine gönderilen peygambere inanmamaları. Bugün dünyada 6000 tane din var. Bu dinlerin mensupları neden helak edilmiyorlar şu anda?
 6. Başka bir tanrıya inanmak, toplu olarak yok edilmeyi gerektiren bir suç mudur?
 7. Toplu olarak yokedilmek etnik temizlik değil midir?
 8. Etnik temizlik ahlaki midir?
 9. Ayrıca gene suçlu kavim tartışmasında sorulması gereken bir soru var. Bu kavimlerde hiç mi masum insan yoktu? Bütün kavim mi suçlu? Böyle bir ihtimal var mı? Bu insanların masum çocuklarının yok edilmesini nasıl açıklıyor dinler?
 10. Hadi bir kavime ders verilecek, bu sadece Tanrı tarafından tek tek bireylere verilemez mi? O zaman aynı mantıkla tüm halk topluluklarının beraber ya cehenneme yada cennete girmesi gerekmez mi?
 11. Bu kavimlerdeki masum çocuklar, öldüklerinde cennete mi cehenneme mi girecekler? Ergenliğe girmemiş çocuklar sorumlu olmadıklarına göre cehenneme girmeleri doğru mu? Eğer zaten cennete gireceklerse de neden en başta cezalandırılıp öldürüldüler? Bu çocuklara tanrı insaf gösteremez miydi?
 12. Gene Lut kavminin yok edilmesi konusunda ilginç noktalar var. Bilindiği gibi Lut peygamberinin evine bazı konuklar gelir (Hud, 78). Lut’un şehrinden bazı eşçinseller bu misafirlerin ırzına geçmek için eve gelirler. Lut onlara, misafirlerine dokunmamaları karşılığında 2 kızını önerir. Kim saldırgan kimselere ortamı sakinleştirmek için kızlarını önerir? Bu nasıl bir babalık ve nasıl bir insanlıktır? Misafirini kanı canı pahasına koruması gerekmez mi?

Evet, bu soruları okuduktan sonra bir soru daha sormak istiyorum:

 1. Bu hikayelerde anlatılanlar akla mantığa ve ahlaka sığıyor mu?
 2. Eğer bu hikayelere inanmıyorsanız, dine karşı nasıl bir yaklaşım içindesiniz? Verdiğim bilgilerin büyük çoğunluğunu Hud suresinden okuyabilirsiniz. İnanmadığınız bölümler olan bir dine inanabilir misiniz?

Hayırlı günler!

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Turan Dursun’s story.