900 Followers
·
Follow

Nexus Mutual, DeFi dünyasına çok ihtiyaç duyulan sigorta sistemini getirmeye çalışan girişimlerin en büyüğü. İki yazıdan oluşacak serimizin ilkinde gelin hep birlikte Nexus Mutual’a ekonomik ve potansiyel olarak bakalım. Bir sonraki yazımızda ise teknik olarak sistem nasıl çalışıyor, tokeni NXM nasıl fiyatlanıyor konularına değiniriz.

Merkeziyetsiz sigortacılık olur mu?

Her ne kadar bildiğimiz klasik finans ile belli alanlarda kesişse de DeFi yani merkeziyetsiz finans kendi içinde ayrı bir dünya olmaya doğru hızla ilerliyor. DeFi aktörlerinin nihai hedefi de bu aslında. Ancak fiziksel dünya ile iletişimi kesebilmek için belli temel gereksinimlerin karşılanması gerekiyor. Bunların en önemlilerinden biri ise sigorta. Üstelik DeFi alanında klasik finansa göre daha da kritik bir gereksinim. Neden?

Image for post
Image for post
Image by neo tam from Pixabay

Öncelikle daha önce de sıklıkla yazdığımız şu düsturu tekrar hatırlatalım: Klasik finans emanet/velayet (custodial) sistemi çalışır. Yani siz müşteri olarak finansal varlığınızı çalıştığınız kuruma kuzu kuzu verirsiniz. Zaten bu nedenle finans sektöründe çok sıkı kanun ve denetimler var — kanuni otoriteler halkın hakkını korumak için sektörü sıkı kontrol altında tutarlar — başkasının varlığına sahip olmak sorumluluk gerektirir, ağır bir yük. …


Geçtiğimiz hafta başladığımız Ampleforth yazısına, kaldığımız yerden devam ediyoruz.

O uzun yazımızı özetlersek (yazının tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz):

Ampleforth ilginç bir proje. En ilginç yanı, bir yandan stabil bir para yaratırken diğer yandan yatırımcısı için getirisi olan bir proje olmayı hedeflemesi. Bir başka deyişle bir yandan Tether gibi değeri dar bir bandın içinde hareket eden bir para olacak — ki böylece asıl nihai amacı olan alışverişlerde yaygınca kullanılabilsin. Ama öte yandan sistemin parası olan AMPL’nin Tether’in aksine bankada bir karşılığı olmayacak, bir nevi Bitcoin gibi bağımsız, sansürlenemez ve değeri kendinden menkul bir para olarak yatırımcısına kazanç sağlayacak.

Image for post
Image for post
Image by Megan Rexain from Pixabay

Bunu yapabilmek için de ilginç bir yol deniyor: Bitcoin’in fiyatının dalgalı olmasının en büyük nedeninin arzının kısıtlı olması argümanından yola çıkarak dalgayı azaltabilmek için arzı oynak tutuyor. Talep olunca arzı artırıyor, azalınca benzer şekilde azaltıyor. Üstelik bunu, hayatımıza yeni giren teknolojilerden Akıllı Kontratlar sayesinde yatırımcıların cüzdanlarına direkt müdahale edip cüzdana direkt para koyarak ya da cüzdandan para alarak yapıyor. …


Bugün sizlere geçtiğimiz aylarda ilk çıktığında büyük sükse yapan, sonrasında ardına ardına gelen yeni girişimlerin de etkisiyle ana sahneden uzaklaşan ilginç bir DeFi projesinden bahsedelim.

Gözden ırak olan gönülden de ırak olmaz mı? Neden zaman ayırıp bakalım? Çünkü kripto dünyası şu anda emekleme aşamasında. İçinde o kadar farklı ve ilginç dinamikler ve değişkenler taşıyor ki bunların her biri ile oynayarak pek çok farklı deney yapılabiliyor. Çıkan her proje yaşanmakta olan bir derde deva olabildiği kadar beraberinde başka sorunlar getirebiliyor, ya da kullanıcılarda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkarabiliyor. İşte bu yazımızın konusu olan Ampleforth da benzer şekilde mevcut bir soruna merkeziyetsiz bir çözüm getirmek hedefiyle ortaya çıkmış bir proje. Gelin bakalım neymiş:

Nedir Ampleforth?

Ampleforth bir deney — nihai hedefi alışverişte kullanılabilecek kadar stabil ancak Bitcoin benzeri değeri kendinden menkul bir para olmak. Ve bunu yaparken de hem stabil paraların hem de Bitcoin’in zayıf yanlarını güçlendirecek çözümler getirmek. …

About

Turan Sert

Teknoloji ve finans kesişiminde karalamalar. @turansert - Tüm yazılar için turansert.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store