The Modern HPSTR House.

Tento byt je vkusne zariadený s množstvom zaujímavých prvkov, doplnkami ladí v detailoch a celková atmosféra bytu vytvára vizuál novodobého hipster štýlu. Podvečer sa naplno prejaví jeho príjemný vzhľad. Majiteľ bytu je môj kamarát, ktorý pracuje s novou kávou/Kanadská CAFÉZIA so zmesou jemných bylin, ktoré dotváraju a zjemňuju chuť kávy. Spomínam to preto, lebo som počas fotenia ochutnal všetky tri druhy a sú fakt veľmi chutné a jemné no výrazné svojou chuťou (mimochodom túto kávu pestuje Slovák žijúci v Kanade). Čoskoro si ju možno dáte v obľúbenej kaviarni))

Ďakujem môjmu priateľovi (Dominik) za pomoc. Fotili sme vlastne kvôli tomu, že byt ide do prenájmu, tak teda kto by mal vážnejší záujem viac info nájde na tvojmakler.sk, prajem príjemné pozeranie))

Like what you read? Give Marek Turcok a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.