Dikkat, Karamsarlık İçerir
Kral Baykuş
112

oluyor öyle, ne yapacağını bilemediğinde hiçbirşey yapmamak çok şey yapmaya eşdeğer olabiliyor bazen. ama dışardan izle kendini, dizi izler gibi izle bi süre. sonra dağa taşa git ara sıra. bol bol yürü. birkaç ay geçer belki ama ya kendi kendine çözülür ya aklıma birşeyler gelir.

Like what you read? Give Turgay Nalbant a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.