Pazarlama Hizmetleri

Pazarlama nedir ve nasıl yapılır sorusuna kısa bir açıklık getirelim. Bir ürünün, bir malın, bir hizmetin satışını geliştirmek amacıyla tanıtmayı, paketlemeyi, satış elemanlarının yetişmesini, piyasa gereksinimlerini belirlemeyi ve karşılamayı içeren etkinliklerin bir bütünüdür. Kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutunması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecine Pazarlama denir. Satış Pazarlama Danışmanlığı ve Pazarlama Destekleri Hizmetlerinden yararlanarak satışlarınızı artırabilirsiniz.

Pazarlama; Doğal kaynaklardan yararlanılarak üretilen ürün ve hizmetlerin en son tüketicinin eline geçene kadar gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayan pazarlama kavramı, kişiden kişiye ve kurumdan kuruma farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bu faaliyetleri kimileri çok dar, kimileri ise geniş kapsamlı olarak ele almaktadır. Günlük yaşamda birçok yerde karşımıza çıkan pazarlama olayına yönelik yapılmış çok sayıda tanım bulunmaktadır. Birçok kişinin bu kavramdan anladığı birbirinden çok farklıdır. Dar anlamdaki tanımlarda dağıtım yönlü, mülkiyet yönlü ve yönetimsel tanımları şeklinde bir ayrıma gidilmektedir. Söz konusu tanımlarda ağırlık noktaları önem kazanmaktadır.

Geniş anlamdaki tanımlarda ise bir işletmedeki işletme faaliyetlerinin bütünü pazarlamaya ilişkin olarak ele alınmaktadır. Genel bir tanım olarak; müşterilerin gereksinimlerini ve beklentilerini anlama ve bu çerçevede hizmetlerin nasıl tasarlanıp sunulabileceğini planlama işlemidir.