Antalya’da Bir Kişilik İstihdamın Yatırım Maliyeti

Antalya’da bir kişilik istihdam için 303 bin liralık yatırım yapılması gerekmektedir.

Ekonomi Bakanlığı’nın teşvik belgeli yatırımlara ilişkin 2016 yılı Ocak-Temmuz verilerinden yaptığımız analize göre Antalya’da bir kişilik istihdam için 303 bin 985 lira yatırım yapılması gerekmektedir. Bir kişilik istihdam için yapılması gereken yatırım Türkiye genelinde 316 bin 596 lira olurken, İstanbul’da 307 bin 69 lira, İzmir’de 362 bin 774 lira, Ankara’da ise 248 bin 818 liradır. Yatırım ve istihdam maliyetleri, yatırımcıların yatırım aşamasında istihdam edecekleri personel taahhüdüne göre hesaplanmaktadır.

Antalya’da bir kişiye istihdam sağlamak için yapılması gereken yatırım sektörlere göre farklılık göstermektedir. Bir kişinin istihdam maliyeti enerji sektöründe 1 milyon 447 bin lira, madencilik sektöründe 333 bin 333 lira, hizmetler sektöründe 274 bin 647 lira, imalat sanayiinde 182 bin 170 lira olurken tarım sektöründe ise 142 bin 857 lira olarak hesaplanmaktadır. Hizmetler sektöründe yer alan turizm alt sektöründe ise 277 bin 351 lira olarak hesaplanmaktadır.

2015 yılı aynı döneminde ise Antalya’da bir kişinin istihdam maliyeti 304 bin 400 lira olmuştur. Enerji sektöründe 1 milyon 360 bin lira, madencilik sektöründe 240 bin lira, hizmetler sektöründe 310 bin 394 lira, imalat sanayiinde 210 bin 374 lira olurken tarım sektöründe ise 129 bin 464 lira olarak hesaplanmıştır. Hizmetler sektöründe yer alan turizm alt sektöründe ise 283 bin 132 lira olarak hesaplanmıştır.

Geçtiğimiz yıla göre bir kişiye istihdam sağlamak için yapılması gereken yatırım enerji, maden ve tarım sektörlerinde artarken; hizmetler, imalat ve turizm sektörlerinde düşüş göstermiştir.

İstihdamı yoğun olmayan enerji sektöründe bir kişiye istihdam yaratmanın maliyeti, diğer sektörlerin üzerinde yer alırken istihdam yaratmanın maliyetinin en düşük olduğu sektör tarım olmuştur.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.