For My Mother in Lord Heaven

“Untuk Ibu”. Aku memujimu…

Ibu…..

Seorang wanita yang telah mengenalkanku pada dunia dengan hatinya yang lembut, jiwanya yang kuat, matanya yang syahdu, tangannya yang terampil dan cekatan, kakinya yang kokoh, tubuhnya yang tegap, Engkau telah menghantarkanku pada cerita kehidupan tanpa bualan.

Ibu, Engkau telah menghantarkanku pada sebuah realita kehidupan dengan banyak pelajaran.

Ibu, hatimu diciptakan Tuhan untuk menyayangi dan mencintaiku tanpa syarat. Ikatan batin mu menembus sukmaku. Kesedihanku juga sedihmu, kebahagiaanku juga bahagiamu.

Ibu, matamu diciptakan Tuhan untuk menjaga sikapku, menjadi saksi bahagia dan sedihku.

Ibu, tanganmu diciptakan Tuhan untuk melindungiku, mendekapku dari marabahaya.

Ibu, kakimu diciptakan Tuhan untuk menyokong hidupku dengan segala upayamu.

Ibu, tubuhmu diciptakan Tuhan sebagai bagian dari diriku yang selama sembilan bulan engkau mengandungku.

Ibu, Engkau adalah perempuan hebat yang telah menjadikanku bijak dalam mensikapi pelajaran hidup dan kuat dalam menghadapi ujian hidup.

Ibu, kini seluruh ragamu yang kuat telah beristirahat di pusaramu.

Namun, hati dan jiwamu selalu hidup bersama dalam diriku.

Your little daughter,

Tuti NSS.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Tuti Soetodimedjo’s story.