Hoşçakal

Ölesiye yorgunum aslında
Bakma böyle koşmaya devam edişime
Ne güç ne de cesaret beni ayakta tutan
Bunların hepsi korkudan
Çünkü biliyorum
Eğer durursam
Bir daha devam edemem
Yığılır kalırım
Ne ben toparlayabilirim
Ne de sen şifa verebilirsin

Bırak akayım yatağımda
Nehirlerin denize kavuştuğu gibi
Ulaştığım yerde durulurum belki
Ve kim bilir 
Hani olur ya günün birinde
Hiç ummadığımız 
Ve hiç beklenmedik bir yerde
Karşılasırız tekrar
Ne ben böyle yaralı olurum
Ne de sen bu kadar hırslı

Otururuz seninle omuz omuza
Bir seher vakti
Sanki ezelden beri
Aramıza dağlar yollar girmemiş gibi

Like what you read? Give Tubâ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.