Хямрал = Боломж
Enkhbolor Gantulga
263

Баярлалаа. Таны постыг амтархан уншдаг. Нэмээд хэлэхэд Miss World 2016: Баярцэцэг “ Бид нэг баг, Бид Монголын баг” гэсэн уриатай байсан. Миний хувьд энэ уриа нь “эвтэй байхдаа хүчтэй” хамаагүй илүү гоё санагдаж байгаа. Кккк хадуураад явах гэж байна.

Like what you read? Give Tuvi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.