RSS Nedir? SEO & RSS


RSS (Rich Site Summary), çoğunlukla blog ve haber siteleri tarafından kullanılan ve yeni eklenen içeriğin kolaylıkla takip edilmesini sağlayan bir web sayfası yayıncısıdır/bildirimcisidir.

Kullandığı dosya formatı .rss ve .xml’dir. RSS kısaltmasının açılımı ve zaman içinde gelişimi şu şekildedir:

 • Rich Site Summary (RSS 0.91) (Zengin Site Özeti)
 • RDF Site Summary (RSS 0.9 and 1.0) (RDF Site Özeti)
 • Really Simple Syndication (RSS 2.0.0) (Çok Basit Besleme)

SEO dünyasında site haritası yaratmak ve bunları google’a eklemek, optimizasyon sürecinin en önemli parçalarından birisidir. Site haritası kullanan web sitelerinin herhangi bir değişim ya da yeni eklenen içeriklerin Google tarafından hızlı bir şekilde keşfedilmesi ve indekslenmesi, bu haritalarla mümkündür. XML ve RSS formatındaki haritalar arasındaki en önemli fark, XML haritalarında siteye ait tüm URL’lere ve bu URL’lere ait bir takım detaylara yer verilirken, RSS/Atom yayınlarında ise sadece en son yapılan değişikliklerin yer almasıdır. Bu yüzden Google bu 2 formattaki haritaları farklı olarak ele alır ve değerlendirir. Bu da şu şekildedir:

 1. XML haritalar genellikle büyük boyutta iken, RSS/Atom yayınları siteye ait güncellemeleri barındırdığı için çok daha küçüktür.
 2. XML haritalar, RSS/Atom yayınlarına kıyasla googlebot tarafından çok daha düşük frekansta indirilir ve taranır.

Dolayısıyla sitenizin ideal bir şekilde taranması için her 2 formattaki haritaları oluşturmanız tavsiye edilir. XML haritaları sitenize ait tüm URL’leri barındırırken, RSS/Atom yayınları siteniz ve sayfalarınızın Google indekslerinde taze kalmasına yardımcı olur. Buradaki tazelikten kasıt, sitenizdeki değişimlerin yani güncellemelerin aynı zamanda Google indekslerine de kısa sürede yansımasıdır. Tabii burada şunu da eklemek gerekir ki XML site haritası veya RSS yayınınızı Google’a eklemek, sayfalarınızın indeksleneceği garantisini asla vermez.

Basit bir XML site haritası örneği:

Basit bir RSS yayını örneği:

Basit bir Atom yayını örneği:

Bu yazımda RSS dosyası nasıl oluşturulur, biraz bundan bahsedeceğim. Yukarıdaki RSS kod bloğunda da belirtildiği gibi en temel haliyle bir RSS dosyası xml, rss, channel ve item etiketlerinden oluşur. Kısaca hemen bazı etiketlerden bahsedelim. etiketi declaration (beyan, başlangıç) için gereklidir ve versiyon bilgisinin girilmesi zorunludur. Burada opsiyonel olarak yer vereceğiniz encoding alanı ise, eğer tanımlama yapılmazsa varsayılan değeri UTF-8 ‘dir. Dosya içerisinde kullanacağınız karakter setine göre doğru encoding kütüphanesini eklemeniz gereklidir.

Kullanabileceğiniz encoding seçenekleri ise:

 • ANSI_X3.4–1968 ya da US-ASCII
 • ISO_8859–1:1987 ya da ISO-8859–1
 • ISO_8859–2:1987 ya da ISO-8859–2
 • ISO_8859–5:1988 ya da ISO-8859–5
 • ISO_8859–7:1987 ya da ISO-8859–7
 • ISO_8859–9:1989 ya da ISO-8859–9
 • Shift_JIS
 • EUC-JP
 • GB2312
 • EUC-KR
 • Big5
 • windows-1250
 • windows-1251
 • UTF-8
 • x-mac-roman

Örnek bir kullanım:

Ardından RSS yayınınızda kullanmak istediğiniz kütüphaneleri etkinleştirmek ve RSS versiyonunu belirtmeniz için etiketine ihtiyacımız var. Bu etiket içerisinde, kullanmak istediğiniz namespace’leri aşağıdaki örnekte olduğu gibi yer vermeniz yeterli olacaktır:

etiketinde ise RSS yayınıza ait link, RSS başlığı & açıklama, yayının dili, telif hakları, son güncelleme tarihi gibi bir takım detaylara yer verebilirsiniz. Özellikle googlebot’un değişikliklerden haberdar olması ve sitenizi buna göre taraması için etiketini kullanmanızı şiddetle tavsiye etmekteyim. pubDate değeri, RFC822 formatına göre doğru bir şekilde oluşturulmalıdır. etiketinde kullanabileceğiniz etiketlerin listesi ise şu şekildedir:

Gördüğünüz üzere etiketi içinde kullanılabilir bir çok etiket mevcut. Burada sadece kullanılması zorunda olan etiketlerden bahsetmek yeterli olacaktır. Diğerlerini ise Google üzerinden araştırıp işlev ve kullanımı hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • < title > RSS yayınının başlığının yer aldığı etikettir. Eğer RSS dosyası olarak aynı bilgileri içeren bir HTML web siteniz varsa, kanalın başlığı web sitenizin başlığı ile aynı olmasında yarar vardır.
 • < description > RSS yayınınızın ne ile ilgili olduğunu tanımlayacağınız açıklama etiketidir.
 • < link > Anasayfanızın adresine yer vermeniz gereken zorunlu bir diğer etikettir.

Son olarak elementinden bahsedelim. Bu etiketin kullanımı isteğe bağlı olmakla birlikte, bir kanal (<channel>) içinde listelemek istediğiniz öğeleri içerir. İstediğiniz kadar item elementi kullanabilirsiniz. Her bir item etiketi temel olarak şunları içermelidir:

 • < title >
 • < description >
 • < link >

Burada dikkat etmeniz gereken nokta, özellikle Türkçe ve özel karakterlerden dolayı hazırladığınız RSS yayınının, internet tarayıcıları ya da RSS yayınlarını takip etmek için kullandığınız araç ya da program tarafından açılamaması. Bunun için içinde yer vereceğiniz metinlerinizi, title ve description ( içindeki title ve description dahil) gibi alanlarda < ![CDATA[ ]]> içine yazmalısınız. Böylelikle olası karakter problemlerinin önüne de geçmiş olacaksınız. Örneğin:

Buraya kadar RSS dosyamızı hazırladık. Hazırladığınız dosyayı yayınlamadan önce şu araç ile kontrol edebilirsiniz: http://validator.w3.org/feed/ Geriye son bir adım kaldı, o da RSS yayınının internet tarayıcılarının ve botların erişimine açmak. RSS yayınlarınızı Google Webmasters Tools -> Site Hariları içine ekleyebileceğiniz gibi, aşağıdaki metatag yordamıyla botların haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki kodu html düzeyinde bloğu içine eklemeniz yeterli olacaktır:

Eğer HTML sayfanız üzerinden de direkt bağlantı vermek isterseniz, dikkat etmeniz gereken tek nokta etiketi içine rel=”alternate” özelliğini eklemeyi unutmamanız.

Son olarak hatırlatmakta yarar var; XML site haritaları ve RSS/Atomb eslemeleri aşağıdaki yönergelere uygun olmalıdır:

 • Dosyalar, Googlebot tarafından alınabilir URL’leri içermeli. Yapılan en yaygın hata, robots.txt dosyası tarafından izin verilmeyen URL’lerin, RSS ya da XML site haritası dosyasına eklenmesidir.
 • Dosyalar, sadece kalıcı olan URL’leri içermelidir (canonical URL). Yaygın olan bir diğer hata, yinelenen sayfaların URL’lerinin xml site haritası yada RSS dosyalarına dahil edilmesidir. Bu durum Google’ın indekslerinde herhangi bir iyileşme olmadan, sadece sunucunuzdaki yükün artmasına neden olacaktır.

Bu ve bunun gibi uygulamalar başta n11.com olmak üzere, birçok büyük site tarafından kullanılmaktadır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.