MORGAN: ZAMANIN ÖTESİNDE

Klasik otomobil, lüks ve zarafet anlayışımızı bir üst seviyeye çıkaran Morgan, 1909 yılında Henry Frederick Stanley Morgan tarafından kuruldu. Markanın üç tekerlekli olarak ürettiği el yapımı otomobili özel sipariş ile alabiliyorsunuz. Büyük bir özenle hazırlanan araçlar, renk seçeneklerinden deri döşemelerine kadar istediğiniz şekilde dizayn ediliyor. Bu şekilde bir Morgan diğeriyle asla aynı olmuyor. Sadece 525 kilogram ağırlığı olan ve ilk duyduğunuzda güçlü gelmeyen, 5250 d/d’de 82 HP güç ve 3250 d/d’de 140 Nm’lik tork değerlerini sunuyor. Morgan’ın değerlerine baktığımızda 1 kg’a yaklaşık 583 HP güç denk geldiğinden dolayı aracın 0–100 km/s hızlanması 6 saniyenin altında. Maksimum hızı yaklaşık 185 km/s. Mükemmel değil mi?
Like what you read? Give Umut Kaya a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.