AÇIKLAMA — Türkiye’den Amerika’ya Kesin Dönüş (Türkiye Tecrübelerim)
Yuri Korolyov
42

üstad yazıyı ve yorumları okuyunca güzel ülkemizi ve güzel insanlarını daha iyi anladığını , neden ilerleyip gelişemediğini anladığınıza inanıyorum. malesef burda bu

daha önce 2 avrupa ülkesine gittim bunlardan birisi isveç orda hangi şehri olursa olsun hayat çalışıp kazandığınız paraya göre bedava

yanisi evin araban olur insan gibi yaşarsın

Uzun lafın kısası

Keşke bende imkan bulup kaçabilseydim

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.