10. Kordamine on tarkuse ema

785. aasta jaanuaris kutsub Lembitu maleva relvile ning asub teele veelgi kaugemale itta. Novgorodis pidavat olema kulda ja karda rohkem kui malev seda kanda jõuab. Seetõttu otsustabki pealik ette võtta vallutusretke kaugemale kui tavaliselt.

Malevas on relvil 1665 sõdalast. Valdava enamuse moodustavad kergelt relvastatud võitlejad. Vibukütte on nende hulgas peaaegu 300 meest.

Taaskord on vaenlase luure olnud liigagi tegus. Vastupidiselt loodetud üllatusrünnakule on hoopis Novgorodi mehed asunud Ingerimaad piirama. Õnneks on nende salk aga umbes 4 korda väiksem kui meie malev. Lembitu annab käsu Ingerimaa piiramisrõngast vabastada otserünnakuga.

Sõjakavalus kandis vilja ning saavutasime äärmiselt kiire ja ülekaaluka võidu.

Lahing Ingeri all — märts 785

Asusime viivitamatult Novgorodi poole teele. Isegi langenud relvavendade ärasaatmise usaldasime kohalikule kogukonnale.

Tikhvini külas leidsime eest vastaste taganenud väesalga ning sooritasime taas väga eduka pealetungi.

Võitlus Tikhvini all — mai 785

Lembitu sõjatarkus on midagi enneolematut. Peeti kaks lahingut ja kaotati ainul 10 relvavenda.

Viienda päeva õhtuks jõudsime Novgorodini ning Lembitu annab korralduse üles seada piiramisrõngas. Müüre kaitseb 655 relvavenda ning pealik otsustab elude säästmiseks tormijooksu mitte ette võtta.

Kaheksanda päeva hommikul juhtub aga midagi ootamatut. Piirajate selja taha ilmub suur 2000 meheline malev eesotsas sõjapealik Nikitaga, kes alustab koheselt rünnakut, et Novgorod vabastada.

Novgorodi Nikita — 785

Kaitsjatel on raske korralikku kaitseliini püstitada ning meeleheitlikku vastupanu osutav Lembitu väesalk on kandnud juba märkimisväärseid kaotusi.

Lahing Novgorodi all — 785

Pealik alustab keskmise tiiva taktikalise taganemisega ning loodab, et äärte pealt suudetakse vastastele piisavalt survet avaldada. See oli sellises olukorras ainuõige käik. Lembitu on taas näidanud üles oma suurepäraseid sõjateadmisi.

Ometigi suudab Nikita oma salgaga suurepäraselt manööverdada ning Lembitu on sunnitud andma käsu taganeda.

500 vaprat võitlejat on oma elu kaotanud.

Novgorodi salk suundub üle Volga jõe Ingerimaale. Ellu jäänud Kalevani mehed liiguvad võimalikult kiiresti aga Narva suunas.

Olukord on taas väga muret tekitav. Lembitul on armee vaid 1100 malevlase suurune, Ingerimaad piirab aga umbes 2200 vihast Novgorodi meest.

Pealik arutab oma lähikondlastega erinevaid variante sõja edukaks lõpuleviimiseks. Olukord on aga väga täbar, sest malevlasi juurde võtta enam pole, palgasõdurite jaoks puuduvad rahalised vahendid, naabrid ei ole nõus liite sõlmima, sest Novgorod on tugev vastane.

Seega suuremate kaotuste vältimiseks tuleb taas asuda nõrgalt positsioonilt läbirääkimistele.

Lembitu ja pealik Dobrynia kohtuvad Narva jõe ääres asuvas onnis. Läbirääkimiste käigus selgub, et õnneks vastane ei ole teadlik meie poole karmist reaalsusest ning pealik Dobrynia on õiglane mees, kes suudab mööda vaadata isiklikust vaenust.

Novgorodi pealik Dobrynia — August 785

Lepitakse kokku, et edasisel sõjal ei ole mõtet — kaotused on liiga suured. Seega ei pea kumbki pool teisele kompensatsiooni maksma. Lembitu peab selle asemel avalikult tunnustama Novgorodi tugevust. Kuigi see käib natuke pealiku au pihta, siis Kalevani pealik nõustub sellega viivitamatult — algselt oldi valmis palju halvemateks tingimusteks.

Narva Rahu — 785 August
Ebaõnnestunud sõjakäigu lõpp — 785

Lembitu annab korralduse meestel oma kodudesse naasta ning suundub ka ise kurva ilmega Kalevani poole. Kaks korda sama reha peale sattumine näitas pealikule selgelt, et midagi on vaja muuta.

Teise rännupäeva hommikul avastati Kustil gripp. See oli tõsine haigus ja pealik palus ihuarstil viivitamatult raviga alustada.

Kusti — tagasiteel Kalevani — 785 August

Kas Odin on Kalevani hüljanud? Kas Loki mängib vingerpusse? Lembitul oli palju mõtteainet mineviku, oleviku ja tuleviku osas.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ulfberht Gaming’s story.