7. Terav kirves leiab kõva kivi (780–781)

Kahel vaheaastal valitses Kalevanis rahulik, kuid argine tegevus. Hariti põldu, kütiti uutes metsades ning vahetati saaki Gotlandi kaupmeestega raua vastu. Vajadus tööriistade ja relvade järele oli suur. Uus maa tahtis harimist, suurenenud malev vajas varustust. Muud märkimisväärset aga enne aastat 780 ei toimunud.

Uus aastakümme algas kahjuks halva uudisega. Jaolemb vandus alla teda ammu vaevanud haigusele. Lembitu parim sõber oli osalenud hõimu juhtimises selle loomisest saati.

Jaolemb teel toonelasse— 780

See kurb sündmus tähendas, et esialgsest vanemate kogust olid kõik peale dipomaat Säde manala radadele läinud.

Pärast lühikest kaalumist ostustas Pealik, et uueks Kukruhoidjaks saagu Lihula mees Ott. Ott ei olnud oma hariduselt just majandusmees, kuid hea suhtlemisoskus kompenseeris ka tema jäärapäisuse.

Kukruvalvur Ott — 780

Suve hakul otsustas Lembitu, et aeg on küps uueks vallutusretkeks. Seekord oli pilk suunatud taas itta — Ingerimaale.
Sealne pealik oli hetkel raskelt haige ning malev koosnes kõigest circa 200 mehest. Lembitu malev kogunes Narvas, kokku 1176 relvavenda. Septembri alguses ületati Narva jõgi ja asuti kohalikku asulat piirama. Ingerimaa pealik malevat mobiliseerida ei suutnudki.

Piiramine osutus äärmiselt sündmustevaeseks, sest kaitsjad keeldusid alla andmast või muud moodi olulist vastupanu osutamast.
Lembitu aga ei tahtnud ka tormijooksu korraldada, sest iga võitleja elu oli oluline ja pealik oli pigem nõus kannatlikult ootama kuni kaitsjate varud otsa lõppevad. Selleks, et aga aega kasulikult kasutada hakkas ta oma salgapealikke harima sõja taktika osas.

Muuhulgas tundis Lembitu oma naise üle siiralt uhkust — Ermensindis näitas üles suurepärast oskust malevlasi inspireerida. See oli väga väärtuslik oskus muidu rutiinse ja igavana tunduva piiramise käigus, kus ei vahetatud isegi nooltevalanguid.

Ermensindis — 781

Jaanuaris alistus Ingerimaa, ilma et ükski inimhing oleks hukka saanud.

Ingerimaa alistub — 771 Jaanuar

Lembitu oli asjade käiguga väga rahul ning suunas oma pilgu Pihkva poole. Seda valitses ühesilmne ja paljude sõjaarmidega pealik Tõiv. Tema malev koosnes kuuesajast võitlejast. Oodata oli korralikku lahingut.
Lembitu malev kogunes taas Narva.

Seekord tegi pealik aga valearvestuse. Nimelt Pihkva otsustas salka võtta kõik hõimu täisealised mehed. See oli suur risk, kuid malev paisus 2600 mehe suuruseks. Lembitul ei jäänud muud üle, kui samaga vastata. Oodata oli enneolematult suurt lahingut!

Kalevani malevas oli natuke üle 3700 relvavenna. Veebruaris asuti Pihkva poole teele.
Malev oli valmistumas just jõge ületama, kui eelsalk lasi kuuldavale terava sarveheli. Vaenlane oli meile läbi jõe raevukalt kallale sööstmas. Samuti sai kohe selgeks, et info 2600 sõdalase kohta oli olnud ebatäpne. Luurajate hinnangul oli meid ründavas malevas rohkem kui 4400 meest.
Sõdalasi valdas hirm — kõik millega arvestati, oli valeks osutunud. Lembitu teadis, et nüüd päästab vaid ennastsalgav võitlus. Tuli kasutusele võtta midagi ootamatut!

Vasakule küljele koondas pealik Caracosa juhtimise alla põhijõud. Paremale küljele jäi eelsalk. Enda ümber kogus ta eelmistes sõdades vapralt võidelnud veteranid ning asus kõikide üllatuseks rünnakule!

Lahing Narva jõe suudmel — 781

Eelsalk löödi kohe taganema. Tegelikult ega neil väga lootust ei olnud — vastased olid sellel tiival 10-kordses enamuses.
Lembitu salk võitles lahinguvälja südames kahel suunal, nii keskel kui ka paremalt saabuva jõuga, kes oli eelsalga juba minema löönud. Hoolimata ennastsalgavast võitlusest tuli ka neil taanduma asuda. Caracosa üksus võitles veel pikalt ülekaaluka vastase vastu, aga tänu suurtele kaotustele võttis üsna pea võimust paanika. Lembitu andis korralduse puhuda taandumissarve ning sellega oli lahing lõppenud.

Kaotus Narva all — 781

Hämaruse saabudes saatis Lembitu käskjala Tõivu laagrisse. Lepiti kokku, et Kalevan loobub edasisest agressioonist Pihkva suunal ning maksab valurahaks 28 kuldraha. See oli kolmandik kogu tema varandusest, kuid sõda oli selgelt kaotatud ja igasugused edasised võitlused tähendaksid Kalevani hõimule vaid suuremaid kaotusi. 
Tõiv oli mõistlik mees ning võttis suuna tagasi Pihkvasse.

Narva Rahu — 781

Pettunud ja hämmingus malevlased võtsid suuna kodudesse, kõrvus Lembitu lubadus meestele, et peagi saadab neid taas edu.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ulfberht Gaming’s story.