Vanaf nu

Op de foto staart ze hem uitnodigend aan,
de mondhoeken lichtjes spottend,
lippen gescheiden door een vleugje gretigheid.

Haar ogen die dwars door hem heen keken
bijna verwijtend, alsof ze hem toen al doorzag,
maar hem nog het voordeel van de twijfel gaf.

De zon trekt bogen van licht door wilde haren,
hult de ene helft van haar gezicht in een schaduw
een sombere voorbode van wat komen zal.

Haar speelse pose, ogen glazig van de wijn,
laat vermoeden dat het feest nog moet beginnen,
tot de nacht hen -uitgeput- weer tot zich roept.

Een enkel gestold moment, een steen in een rivier van tijd,
vervormt harde realiteit in zalvende herinneringen
niet wat was maar wel altijd zal zijn.

Vanaf nu.

Like what you read? Give ultradesign a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.