Image for post
Image for post
(Photo: unsplash.com)

Yaşadığımız şehirde, bizim de hiç alışkın olmadığımız, daha önce duymadığımız bir uyarı yayınlandı birkaç gün önce. Yapılan ölçümlerde sudaki klor seviyesinin düşüklüğü tespit edildiğinden, şebeke suyu dağıtım tesislerinde mikroskobik bir bakteri türemiş olabilir, sağlığımıza zarar verebilir ; bu yüzden önlem olarak ikinci bir emre kadar çeşme suyunu birkaç dakika boşa akıttıktan sonra kaynatıp içmelisiniz, bulaşıklarınızı bu kaynamış sularla yıkamalısınız dendi. Duş almakta sıkıntı yok, özellikle belirtmişler…

Yine belirttikleri başka bir nokta da, şu an için herhangi bir bakteri kanıtı bulamadıkları, hastanelere herhangi bir vakanın ulaşmadığı…

Zaten içme suyunu alışkanlığımızdan dolayı paketli satın alıyor olduğumuzdan, uyarı sonrası eve ilave su almak için markete gittiğimizde (evet, biz de isterdik buzdolabımızda bir su firmasının magneti olsun ama, buralarda o Ahmet ağabeylerden yok malesef) kasalarda metrelerce sepetleri sularla dolu insan kuyrukları; talan edilmiş raflar gördük. …

About

umami

...

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store