Ben Sana Nasıl Küseyim?
Masumiyet Karinesi
172

Bazen küstüğünüz şeyin özüne değil, dönüşebildiği şeye küsersiniz; adı da sitem olur belki, direnemediği için; hayatınızdan bu kadar çaldığı için… sitemin,küslüğün nefrete dönüşmemesi için de aklınızda kaldığı güzel haliyle, başka bir yola çıkarsınız. bunun da adı terk etmek olmaz, iyi hatırlamak olur belki… Yapmayın yeni gidenlere bunu :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.