Jaką kanapę rozkładaną wybrać

W wielu mieszkaniach pojawia się kanapa rozkładana, która w ciągu dnia zapewnia rodzinie miejsce do siedzenia, a w nocy staje się miejscem do spania. Do wyboru są różne rodzaje kanap, które można wybrać z myślą o miejscu do spania dla jednej, dwóch czy większej liczby domowników.

Rozkładana amerykana dla singla lub dziecka

Wystarczającą powierzchnię do spania dla dziecka, ale również dla dorosłego człowieka, zapewnia rozkładana amerykanka. Od rozkładanej kanapy różni ją przede wszystkim wielkość — amerykanka jest wygodnym jednoosobowym fotelem, który po rozłożeniu staje się łóżkiem do spania. W standardowej wersji ma ona nieco ponad 70 cm szerokości, co może być zbyt małą powierzchnią dla osoby dorosłej.

Dwuosobowa kanapa dla pary

Wybierając łóżko dla dwóch osób można się zdecydować na rozkładaną kanapę. To rozwiązanie jest zalecane głównie w mieszkaniach małych, w których ważna staje się funkcjonalność mebli. Rozkładana kanapa jest wygodnym siedziskiem, które może się zamieniać w łóżko do spania. Dzięki skrzyni na pościel, która znajduje się w dolnej części kanapy, nie trzeba szukać dodatkowego miejsca na poduszki czy kołdrę. W małych mieszkaniach zamiast designerskiej kanapy z ukośnymi bokami lepiej jest wybrać modele z prostymi bokami. Zazwyczaj boki kanapy nie są wykorzystywane do spania, ale zajmują powierzchnię mieszkalną i są wliczane do szerokości kanapy.

Kanapa dla co najmniej trzech domowników

W większych mieszkaniach sprawdzą się szerokie kanapy rozkładane, na których po rozłożeniu i przełożeniu z siedzisk odpowiednich poduszek może spać kilku domowników. Jedną z wersji wieloosobowej kanapy rozkładanej jest rozkładany narożnik.

Kanapa rozkładana — PW-Patryk.pl
Like what you read? Give umeblowanie a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.