EUFORIA SABTU NDALU

Malam terlalu seru
Ramai mengetuk pintu
Kuda mesin mulai melaju
Bersama malam yang syahdu

Gelap tak lagi gelap
Gemerlap cahaya kuda mesin
Duduk berdua penghilang lara
Seolah waktu tiada henti

Euforia malam ini
Tak lagi perih, penghapus benci
Malam idaman setiap insan
Duduk berdua merajut kasih

Suara tawa pelepas dahaga
Cerita indah tiada henti
Mata sayu tak lagi layu
Melihat dikau pelepas rindu

Lodadi,12 Maret 2016

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.