We learned how to use the Configuration Element in my previous blog post. If you remember, it has created subfolders under the parent folder using the configuration element. In the previous article, we used the configuration element manually. Now, we will learn the configuration element in a programmable way.

Let’s Start Coding :)

I created a configuration element that has IP address and hostname attributes.


In this blog post, we will learn how to manually use the configuration element in vRealize Orchestrator. The configuration element stores data, configuration or anything for workflows and actions in the vRO. For example; We can store the network configuration of the virtual machine in the configuration element. In this way, if we want to change the network configuration, simply update the configuration element.

First, let’s run a workflow without a configuration element. Next, let’s bind the attributes in this workflow with a configuration element and run the workflow. …


In this article we will learn how to send VM information by email using HTML Template. We need to add the HTML template to the resource element tab.

I created the HTML email template and import it to the resource element tab.


Hi friends, in this article we will talk about resource elements. Resource element is a construct that allows us to use HTML, XML or TXT templates, and even images(PNG, JPG, JPEG, etc.) in a workflow.

Let’s login to vRO Client.


In this article, we will see how to install and configure VMware vRealize Automation 7.6 in the case of LAB or POC with minimum deployment.

Prerequisites for LAB

HostnameIP AddressDescriptionvra-ad0110.111.64.49Active Directory and DNS Servervra-db0110.111.64.50 MSSQL Server 2017 and Management Studiovra-app0110.111.64.51 vRealize Automation 7.6vra-iaas0110.111.64.52 Iaas Server

We have listed the required VMs in the table above. In the first step, we deploy a Windows VM(vra-ad01) to set up Active Directory and DNS server. This VM will be available after you install the Active Directory Services


Merhaba değerli okurlarım, CKA (Certified Kubernetes Administrator) sınavını geçtikten sonra birçok platformda sınavı nasıl geçtim, nelere çalışmalıyım gibi birçok sorular aldım. Bu yazıyı yazmamdaki amaç sizlerinde CKA sınavına nasıl bir şekilde çalışmanız ve Kubernetes yönetiminin nasıl yapıldığını öğrenmenizi amaçlamaktadır.

Eğer CKA sınavına girmeye hazırlanıyorsanız çevrenizden veya araştırmalarınızdan duyacağınız şeylerden birtanesi CKA’nın zor bir sınav olduğudur. Çünkü temel olarak sınavda bilginizi ölçecek çoktan seçmeli sorular sormuyorlar. Pratik bir seviyede performansını ölçen sorularla size tahsis edilen laboratuvar ortamında bekleneni yapmanız isteniyor. Bu yazımda herhangi bir sınav sorusu paylaşmayacağım, ancak size sınav süresi boyunca kullandığım ip uçlarını, nasıl çalıştığımı ve püf noktalarını anlatacağım.

Sınava Nasıl Hazırlanırım?


Merhaba arkadaşlar bu laboratuvar yazımızda Kubernetes Scheduling (Zamanlama) işlemleri hakkında uygulamalı örnekler yapacağız. Eğer teori kısmında eksiklikleriniz olduğunu düşünüyorsanız bu linkte bulunan Kubernetes Scheduling yazımı okumanızı tavsiye ederim.

Sistemin pod’ları sizin adııza dağıtmasına izin vermek genellikle iyi bir yol olsada, bir pod’un hangi node’da kullanılacağını belirlemek isteyebilirsiniz. Örneğin; bazı pod’lar için özel donanım gereksinimi olabilir. VIP pod’ları yeni, daha hızlı donanıma ve diğerlerini eski donanıma atamak isteyebilirsiniz. Bu alıştırmada, pod’ları belirli bir node’a planlamak için label’ları kullanırız. Daha sonra geniş bir ortamda daha esnek konuşlandırmaya sahip olmanın yollarını keşfedeceğiz.

Alıştırmamıza node’ların bir listesini alarak başlayalım. …


Merhaba arkadaşlar, yavaş yavaş Kubernetes Eğitim Serimizi sonlandırıyoruz. Umarım bu süre içerisinde size faydalı olabilmişimdir. Sizlere birşeyler katabilmek, sorularınıza cevap verebilmek benim için çok önemli, eğer kafanıza takılan bir sorun veya bir konu var ise ilgili konuya yorum atabilirsiniz.

Bu bölümde arkadaşlar scheduling (zamanlama) konusunu öğreneceğiz. Bu bölümle birlikte;

  • kube-scheduler zamanlayıcısının nasıl programlandığını öğrenecek,
  • pod zamanlayıcısını kullanmak için label’ları kullanabilecek,
  • taint ve toleration’ları yapılandırabilecek,
  • podAffinity ve podAntiAffinity nesnelerini kullanabilecek,
  • birden fazla scheduler’ın nasıl çalıştığını anlayabileceksiniz.

kube-scheduler

Bir kubernetes’in konuşlandırılması ne kadar büyük ve çeşitli olursa scheduler yönetimi kadar önemli olabilir. …


Merhaba arkadaşlar bugünkü laboratuvar yazımızda Ingress Controller’larla ilgili örnekler yapacağız. Bir nevi uygulamalarımızı gelişmiş service olarak dağıtacağız diyebiliriz.

Cluster dışına çıkacak yada host node içerisinde düşük sayıdaki port’ları gösterecek çok sayıda service’iniz varsa ingress controller veya service ağı oluşturabilirsiniz. Kubernetes’in nginx’i resmen desteklediği olsada burada kurulumu daha kolay olan Traefik ingress controller’ları kullanacağız.

Öncelikle bir deployment oluşturalım.

$ kubectl create deployment nginxsunucu1 --image=nginx
deployment.apps/nginxsunucu1 created

Deployment içerisindeki label’ları bulalım. Bu label’ları ingress controller’dan gelen trafikleri servise bağlamak için kullanacağız.

$ kubectl get deployments nginxsunucu1 -o yaml | grep label -A2
labels:
app: nginxsunucu1
name: nginxsunucu1
--
labels:
app: nginxsunucu1
spec:


Merhaba değerli arkadaşlar, Kubernetes eğitim serimizin bu yazısında Ingress konusunu yazacağım. Bu bölümün sonunda;

  • Ingress Controller ile Service arasıdaki farkı görebilecek,
  • Ingress Controller dağıtımı yapabilecek ve
  • Ingress Rule yapılandırması yapabileceksiniz.

Peki o halde şimdi şunu öğrenelim, nedir bu Ingress denilen olay?

Daha önceki yazılarımda bir uygulamayı cluster dışında göstermek için servisler kullanmıştık. Aynı işlevi yapmak için Ingress Controller ve Kurallarını(Rules) kullanırız. Burdaki en temel fark verimliliktir. LoadBalancer gibi birçok servis kullanmak yerine, isteği host veya ilgili path’deki trafiğe yönlendirebilirsiniz. Bu olay birçok servisin tek bir noktada merkezileştirilmesine olanak sağlar.

Ingress Controller, çoğu controller’dan farklıdır. Çünkü kube-controller-manager’ın bir parçası olarak çalışmaz…

Ümit Demirtaş

Computer Science, PSO Consultant(AWF) VMware

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store