matematik yalan söylüyor olabilir

1+1=1 — tarkovsky izleyenler bilir. bir su damlası artı bir su damlası, daha büyük bir su damlası demektir.

3+3=5 — uzatma kablosu artı uzatma kablosu ☹

1+1=0 — bunu anlatamam, anlayanlar sessizce ağlasın.

0+0=1 — ”Allah yaratandır. yoktan var edendir.” Haşr Suresi, 24. ayet

görüldüğü üzere matematik bile yeterince tutarlı değil.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ümit Can’s story.