Yemen Al Mazrak Kamp’ında Siviller Bombalandı.

Yemen’in kuzey illerinden Hajja’da bulunan Al Mazrak göçmen kampı 30 Mart 2015 Pazartesi sabahı S. Arabistan liderliğindeki koalisyon uçakları tarafından bombalandı. Henü teyit edilmiş olmamakla birlikte Uluslarası Göç Organizasyonu 45 sivilin öldüğünü belirtiyor. Sınır Tanımayan Doktorlar Ortadoğu Program Yöneticisi Pablo Marco Haradh kasabası yakınındaki hastanede 29 ölü 39 yaralının olduğunu söyledi. Askerin hedefin ne olduğu bilinmiyor. Koalisyondan bu konuda bir açıklama yapılmadı. Büyük bölümü Sadaa’daki bombalamadan kaçan 500 kadar aile son iki gün içine bu kampa gelmişti.

Kaynak : reliefweb

Like what you read? Give ☮ Ümit Kabuli ☮ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.