bak!

parmağımla gösteriyorum,

tellerin ardında, izin verseler yeşile çala-koşacak dünya.

bir bardağı doldurabilir tüm denizler; eğer istersen.