Sizin oraya nasıl geliriz ya da how to fuck off from Turkey… (to Canada)
Helping Hand
17537

Helping Hand kardeşim yazdıkların için teşekkür ederim. Benimde bir sorum olacaktı.

eşim ve çocuklarımla ABD vizesi aldık ve amacımız ABD ye gidip oradan kara yoluyla sınırı geçip iltica etmek istiyoruz. Bu durumda yukarda belirttiğiniz gibi bizi ailecek geri ABD ye teslim mi ederler ? veya önce ben gidip sınırı geçip bir hafta 10 gün sonra eşim ve çocuklarım mı gelmeli burayı tam anlayamadım. Bu durumda ne tavsiye edersiniz. selamlar…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.