PLAG

“PLAG” dünyanın ücra köşelerine ulaşabildiğiniz sosyal mecra olarak (basitçe) adlandırılabilir lakin onu keyifli hale getiren adının öyküsü. Veba hastalığından türetilmiş olan uygulamada, her paylaşımınızda birilerine virüsünüzü bulaştırmanız uygulamayı (muadillerinden) farklı kılmıştır. Anket, yazı ve görseller paylaşabildiğiniz uygulamada diğer uygulamaların aksine arkadaşlık ve özel sohbet özelliği bulundurmuyor. Kullanıcılarına yorumlama/tartışma imkanı sunması insanların daha özgür olmasını, cesaretli davranabilmesini sağlıyor. İlk paylaşımlarda önce çevredeki dört kişiye yayılmakta, tecrübeli hale geldikçe de bu sayı artmaktadır. Tüm bu özelliklerin yanı sıra paylaşımın/virüsün yayılabildiği ülkelerin görülebilir olması ve uygulamanın eğlenceli arayüzlerinin bağımlılık yaratması mümkün diyebiliriz.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Umut ARSLAN’s story.