Başarı İçin 7 Detay..

Günümüzde, iş ve sosyal hayatın keskin çizgileri arasında herkes “başarıya”giden yolu bulma arayışında. Bunun için gidilen eğitimler, okunan kitaplar v.s yaptığın işte daha iyi olma yolunda atılan adımlardan bazıları. Ne yazık ki bu tip davranışsal durumlar sonrasında istenilen noktaya gelebilen kişi sayısı oldukça az.

“Başarı için uygulanması gereken bir çok faktörü bir araya getirip, bunları hayata geçirmelisiniz” tarzında o kadar çok yazı ve eğitim var ki, bunların bir çoğu günümüzün bilgi kirliliği içinde olgunlaşmadan yok olup gidiyorlar. Bireylerin kendi hayatları için tecrübelerimden ve gözlemlerimden yola çıkarak bana göre doğru olan 7 maddeyi aşağıda sıralamaya çalıştım. Bu arada iyi bir takımınız yoksa başarıya giden yolda her zaman bir tarafınız eksik demektir.

1- Tutku:

Tutku olmadan ne yaparsanız yapın başarılı olmanız mümkün değil. Yaptığınız işe olan tutkunuz sizin tüm hayatınıza yansıyacak başarıların habercisidir.

2- Çok Çalışmak:

Bu iki kelime gerekli her şeyi açıklıyor zaten. Başarıya giden yolda çok (doğru)çalışmak en kritik madde.

3- Pratik Yapmak:

Bilgi sahibi olduğun konuda uzmanlık yolu o konu hakkında devamlı pratik yapmaktan geçer. Devamlı, sürekli, bıkmadan!

4- Odaklanmak:

Teknolojinin bu kadar hayatlarımıza girdiği bu dönemde işin zor kısımlarından biri de odaklanmak. Dikkatimizi ve isteğimizi dağıtacak çok fazla etken var. Bunun için farklı sistemlerde, kendi yapımıza göre çalışma prensipleri geliştirmemiz gerekiyor. Bu seçenek için de bolca pratik şart.

5- Sınırlarını Zorlamak:

Çok çalışmak ile eşdeğer görülse de, ondan farklı bir durum. Tutku ile çok çalışmanın birleşmesi diye de adlandırabiliriz. Herkesin bir sınırı vardır, kimisi orada kalır, kimisi için ise sınır diye bir şey yoktur.

6- Fikir Üretmek:

Hayal kurmak ve fikir üretmeyi ben eşdeğer olarak görüyorum. Yaratıcılığımızın gelişmesi ve bunun hayatımıza yansıması olarak beynimizi devamlı çalıştırmak zorundayız.

7- Israr Etmek:

“İş bitirici” ya da “tuttuğunu koparan” değimlerini severim. Bu şekilde anılmak için birden fazla olumlu özelliğinizin olması gerek. Özellikle iş hayatında çalıştığın konu hakkında ısrarcı olmak başarının yarısı anlamındadır.

Konuyla ilgili farklı fikir ve görüşleriniz var ise bunları da duymak isterim..

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.